Akce MŠ

Plán akcí s rodiči na školní rok 2015/2016


ZÁŘÍ

-  informativní schůzka

- divadelní představení : 17. 9. „Houbařská pohádka“

ŘÍJEN

- individuální pohovory s rodiči

-  akce se ZŠ - environmentální projekt „ DÝNĚ“

- divadelní představení: 21. 10.„Mášenka a zvířátka“

LISTOPAD

-průvod sv. MARTINA v Sojovicích

- třídní schůzky

- hudebně- výchovný kytarový koncert v MŠ

PROSINEC

- akce s OÚ Sojovice – rozsvícení vánočního stromu s vystoupením dětí a vánoční jarmark

- v tělocvičně ZŠ – „ Veselé čertí cvičení“

- divadelní představení: 7. 12. „Trampoty čerta Huberta“

- akce s OÚ Skorkov – vystoupení dětí pro seniory v Otradovicích

-VÁNOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI, s občerstvením a programem

- předvánoční přespání dětí ze třídy Motýlků v MŠ

-vánoční slavnost v MŠ (hostina a dárky pod stromečkem)

LEDEN

-příprava k zápisu do ZŠ, individuální pohovory s rodiči předškoláků

ÚNOR

-projekt „ ČTENÁŘSKÁ ŠTAFETA“, rodiče a prarodiče dětí přicházejí do MŠ předčítat z dětských knih, vytváření kreslených čtenářských deníčků.

-divadelní představení:  26. 2. „Jak vyzrát na bacily“

BŘEZEN

-„ VÍTÁNÍ JARA U JIZERY“ Společně s rodiči vynesení  ve školce vyrobené Moreny -, lidové písně, říkadla, hry a  tanečky.

-ZÁPIS  nových dětí  do MŠ Sojovice

- divadelní představení: „Trampoty kouzelníka Bonifáce“

-„VELIKONOCE“ – tvořivé dílničky a „Velikonoční zajíček v MŠ“

DUBEN

-divadelní představení: 8.4. „Na tom našem dvoře“

- fotografování dětí  MŠ

KVĚTEN

-tvořivá dílna s maminkami ke dni matek

ČERVEN

- DEN DĚTÍ – hry na školní zahradě

- divadelní představení: „O cvrčkovi, dobrodružství z louky“

- VÝLET

-přespání dětí, které půjdou do školy v MŠ

-oslava konce školního roku, ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY,
karneval v MŠ

 

 

 

 

 

Plán akcí MŠ Sojovice - listopad, prosinec 2015


 

 

LISTOPAD

 

 9. 11. pondělí - třídní schůzky – nový způsob platby akcí MŠ, akce do konce r roku2015, konzultace o dětech ve třídách

 

11. 11. středa – Svatomartinský lampiónový průvod – v 17:00 hod. před základní školou, akce s OÚ Sojovice

 

12. 11. čtvrtek – v MŠ divadelní představení – Houbařská pohádka v 10:40h (asi 60Kč)

 

16. 11. pondělí – MŠ i ZŠ - UZAVŘENA – vzdělávání pedagogů

 

17. 11. úterý – Státní svátek, den boje za svobodu a demokracii

 

29. 11. neděle – (asi v 17.00 hod), před Základní školou v Sojovicích- Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu  - akce s OÚ Sojovice

 

  • vystoupení Motýlků
  • možnost zavěšení přinesené vlastní ozdobičky
  • vánoční jarmark
  • pošta pro Ježíška – dopis 5x5 cm s přáním, (poštovné kolem 35 Kč na balonek)

 

 

PROSINEC

 

2. 12. středa – Kytarový koncert v MŠ

 

7. 12. pondělí – divadelní představení v MŠ – Trampoty čerta Huberta

 

 9. 12. středa - v tělocvičně ZŠ – „ Veselé čertí cvičení“ – třída Ptáčata

 

10. 12. čtvrtek v 16.00 hod.- akce s OÚ Skorkov – vystoupení vybraných dětí pro seniory   v Otradovicích (asi 8 vybraných dětí ze třídy Motýlků)

 

-VÁNOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI  s občerstvením a krátkým programem

 

14. 12. pondělí – třída Ptáčat

 

15. 12. úterý – třída Motýlků

 

Prosíme o donesení vzorku vánočního cukroví na ochutnávku

 

 16. 12. středa - vánoční slavnost v MŠ (hostina a dárky pod stromečkem) Motýlci i Ptáčata

 

18. 12. pátek – Děti ze třídy MotýlkůVÁNOČNÍ PŘESPÁNÍ VE ŠKOLCE - dle vlastního zájmu dětí.  Vyzvednutí dětí v sobotu v 9:00hod.

 

 


Vzhledem k narůstajícím problémům dětí v řečové oblasti, tak je od  školního roku 2013/2014 otevřen nový kroužek LOGOPEDICKÉ HRÁTKY. Jedná se o kolektivní logopedickou péči (skupinky po 3 – 5 dětech), realizovanou 1 x týdně speciální pedagožkou se státnicí z ...
Více informací

NÁSTĚNKA

Informace pro rodiče dětí v MŠ – třída Ptáčata

Vážení rodiče,
29. 9. 2017 mi paní učitelka Bc. Deborah Musilová oznámila, že se přihlásila do konkurzu na ředitelku MŠ v obci Kochánky. V průběhu krátkého a věcného rozhovoru mi sdělila, že:
1. toto rozhodnutí neučinila kvůli mé osobě,
2. je momentálně ve zdejší MŠ velmi spokojená,
3. konkurz vnímá jako určitou výzvu a šanci uplatnit a zúročit svou desetiletou pedagogickou praxi i odbornou kvalifikaci v nové pozici ředitelky školy.
Stručně jsem se k celé záležitosti vyjádřil ve smyslu, že tomuto rozhodnutí paní učitelky - i pohnutkám, které ji k němu vedly – rozumím a chápu jej. Na závěr rozhovoru jsem paní učitelce popřál úspěch v konkurzním řízení.
Konkurz se konal koncem října a počátkem listopadu mi paní učitelka Musilová oznámila, že byla v konkurzním řízení úspěšná a bude jmenovaná ředitelkou MŠ Kochánky. Pogratuloval jsem jí. A aby mohla na novém pracovišti nastoupit k zřizovatelem požadovanému termínu 17. 11. 2017, vyšel jsem paní učitelce vstříc a navrhl jí, aby mi adresovala žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou k termínu 16. 11. 2017 a garantoval jsem jí kladné vyřízení této žádosti. To jsem také učinil.
Od pondělí 20. 11. 2017 bude v MŠ na pozici druhé učitelky ve třídě Ptáčat působit paní učitelka Veronika Kropáčková.

Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 14. 11. 2017
Informace pro rodiče dětí a žáků ZŠ a MŠ Sojovice
ŘEDITELSKÉ VOLNO – 4. 10. 2017


Vážení rodiče,
ředitel školy se rozhodl vyhlásit na den 4. 10. 2017 ředitelské volno.
Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že v uvedený den bude v obou objektech školy (ZŠ čp. 88 i MŠ čp. 166) od v době od 7.15 hod. do 17.00 hod. vypnutý elektrický proud. Školní jídelna tak bude mimo provoz, stejně jako budova ZŠ i MŠ (topení, voda).
Výuka bude znovu zahájena ve čtvrtek 5. 10. 2017.
V samém začátku školního roku 2017/2018 Vám byla rovněž poskytnuta informace (dokument Organizace školního roku 2017/2018) o ředitelském volnu vyhlášeném na den 29. 9. 2017, a to z důvodu celodenního vzdělávání pedagogů školy (ZŠ, MŠ, ŠD).
Děkuji za pochopení.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 21. 9. 2017
Aktuality – nástěnka – 30. 8. 2017
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
Vážení rodiče,
přípravný týden nového školního roku 2017/2018 je v plném proudu, a protože jsme v těchto dnech definitivně uzavřeli personální obsazení školy pro nadcházející školní rok, je čas podat Vám prvotní informaci k samotnému slavnostnímu zahájení nového školního roku. V PO 4. 9. 2017 od 7.30 hod. zahájí nový školní rok ve svých kmenových třídách třídní učitelé s žáky II., III. a IV. (4.+5. roč.) třídy.
Slavnostní přivítání prvňáčků je nachystáno ve stejné režii jako v loňském roce – tzn. také přímo v kmenové učebně I. třídy v 1. patře budovy (učebna naproti schodišti), a to od 9 hod., tak, aby přivítání mohli být fyzicky přítomni též ředitel školy s paní zástupkyní. Bezprostředně poté proběhne informativní schůzka s Vámi, rodiči prvňáčků, které se v jejím úvodu účastni též vedení školy. Srdečně Vás, vážení rodiče, na toto slavnostní přivítání zveme a těšíme se na Vás.
V sekcích „Základní škola“ a „Mateřská škola“ budou na webových stránkách školy zveřejněny informace o třídních učitelích jednotlivých tříd ZŠ a MŠ i o ostatních vyučujících a pedagogických pracovnících školy.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Vážení rodiče,
informativní schůzka, na níž Vám bude mj. představena TU I. třídy pro školní rok 2017/2018, se uskuteční v PO, 4. 9. 2017, bezprostředně po slavnostním zahájení nového školního roku.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
V Sojovicích 25. 7. 2017
Informace pro rodiče – přeplatky stravného 2016-2017, prázdninový provoz 2016-2017 v MŠ, výše stravného + úplata v MŠ a ŠD 2017-2018
Vážení rodiče,
na internetových stránkách školy máte v sekcích ZŠ, MŠ a ŠJ umístěné informace o výši stravného a úplaty v MŠ a ŠD pro školní rok 2017/2018; v sekci MŠ máte umístěnou informaci o prázdninovém provozu MŠ (červenec – srpen 2017); v sekci ŠJ je od vedoucí ŠJ, paní J. Kropáčkové, umístěná informace o přeplatcích stravného za školní rok 2016/2017.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 27. 6. 2017
Informace pro rodiče dětí přijatých do MŠ od školního roku 2017/2018
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA 27. 6. 2017 OD 16.30 HOD. V BUDOVĚ MŠ
Vážení rodiče,
27. 6. se uskutečnila informativní schůzka, v jejímž průběhu Vám byly sděleny potřebné informace ohledně zahájení docházky do předškolního zařízení ve školním roce 2017/2018.
Pro ty z vás, kteří jste se nemohli z nějakého důvodu schůzky zúčastnit, mám následující informaci:
V rámci schůzky byly rodičům předány různé písemné materiály (informativního charakteru, ale též např. formuláře k vyplnění).
Tyto materiály si můžete vyzvednout přímo v MŠ, a to do 30. 6. 2017, případně v srpnu (od 21. 8. 2017). Pro možnost předchozí domluvy Vám poslouží údaje, které naleznete na webových stránkách školy v sekci Kontakty.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 28. 6. 2017
12. 6. 2017
Vážení rodiče,
informace o škole v přírodě najdete v sekci FOTOALBA, GALERIE ŠKOLNÍCH AKCÍ.

Informativní schůzka pro rodiče dětí přijatých do MŠ
Vážení rodiče,
srdečně Vás zvu na informativní schůzku, která se uskuteční v ÚT 27. 6. 2017 od 16.30 hod. v budově MŠ.
Původně avizovaný termín (20. 6. 2017) byl posunutý za účelem možné osobní účasti paní Ivety Holcmanové, vedoucí učitelky MŠ, na této schůzce.
Rámcový program schůzky:
1) personální obsazení MŠ (třída Ptáčata, třída Motýlci) ve školním roce 2017/2018
2) organizace vzdělávání v MŠ ve školním roce 2017/2018
3) legislativní změny v předškolním vzdělávání, aktualizace školských právních předpisů
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
V Sojovicích 6. 6. 2017

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon

obrázek
ZŠ:326 921 150
MŠ:326 921 138

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016
Login

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign