Zaměstnanci

1. Základní škola

1. Základní škola                                  Školní rok 2017/2018
• Pedagogičtí zaměstnanci:

Ing. Jaroslav Kindl
, ředitel školy, TU IV. tř.
Mgr. Hana Nečesaná, zástupkyně ředitele školy, vyučující Čj, Přv, Vv, Inf ve IV. tř.
Mgr. Karin Hykel, TU I. tř., vyučující Aj ve III. tř.
Mgr. Aneta Vosejpková, TU II. tř., vyučující Tv   ve III., IV. tř.
Mgr. Dana Radoušová, TU III. tř., vyučující Prv ve II. tř., Vl, Čj - sl ve IV. tř. 
Mgr. Barbora Kvičinská,
asistentka pedagoga, vyučující Vv, Pč v I., II. tř., Pč ve IV. tř.
Veronika Křížová, DiS., vyučující Vv, Pč ve III. třídě, vychovatelka školní družiny 
Veronika Kropáčková, vychovatelka školní družiny - do 19. 11. 2017, od 20. 11. 2017: Marcela Salačová
Nepedagogičtí zaměstnanci:
Petra Nešněrová
, administrativní pracovnice
Jana Došlá, provozní zaměstnanec - péče o úklid  
Milan Havelka, topič, úprava vody v ZŠ 

2. Mateřská škola

2. Mateřská škola• Pedagogičtí zaměstnanci:
Iveta Holcmanová
, vedoucí učitelka MŠ, TU třídy Ptáčat
Bc. Deborah Musilová, učitelka MŠ - do 16. 11. 2017, od 20. 11. 2017:Veronika Kropáčková
Vladislava Novotná, učitelka MŠ, TU třídy Motýlků
Eva Svobodová, učitelka MŠ
• Nepedagogičtí zaměstnanci:
Jana Olléová
, provozní zaměstnanec

3. Školní jídelna

• Nepedagogičtí zaměstnanci:
Jiřina Kropáčková
, vedoucí ŠJ 
Irena Novotná, provozní zaměstnanec

NÁSTĚNKA

Informace pro rodiče dětí v MŠ – třída Ptáčata

Vážení rodiče,
29. 9. 2017 mi paní učitelka Bc. Deborah Musilová oznámila, že se přihlásila do konkurzu na ředitelku MŠ v obci Kochánky. V průběhu krátkého a věcného rozhovoru mi sdělila, že:
1. toto rozhodnutí neučinila kvůli mé osobě,
2. je momentálně ve zdejší MŠ velmi spokojená,
3. konkurz vnímá jako určitou výzvu a šanci uplatnit a zúročit svou desetiletou pedagogickou praxi i odbornou kvalifikaci v nové pozici ředitelky školy.
Stručně jsem se k celé záležitosti vyjádřil ve smyslu, že tomuto rozhodnutí paní učitelky - i pohnutkám, které ji k němu vedly – rozumím a chápu jej. Na závěr rozhovoru jsem paní učitelce popřál úspěch v konkurzním řízení.
Konkurz se konal koncem října a počátkem listopadu mi paní učitelka Musilová oznámila, že byla v konkurzním řízení úspěšná a bude jmenovaná ředitelkou MŠ Kochánky. Pogratuloval jsem jí. A aby mohla na novém pracovišti nastoupit k zřizovatelem požadovanému termínu 17. 11. 2017, vyšel jsem paní učitelce vstříc a navrhl jí, aby mi adresovala žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou k termínu 16. 11. 2017 a garantoval jsem jí kladné vyřízení této žádosti. To jsem také učinil.
Od pondělí 20. 11. 2017 bude v MŠ na pozici druhé učitelky ve třídě Ptáčat působit paní učitelka Veronika Kropáčková.

Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 14. 11. 2017
Informace pro rodiče dětí a žáků ZŠ a MŠ Sojovice
ŘEDITELSKÉ VOLNO – 4. 10. 2017


Vážení rodiče,
ředitel školy se rozhodl vyhlásit na den 4. 10. 2017 ředitelské volno.
Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že v uvedený den bude v obou objektech školy (ZŠ čp. 88 i MŠ čp. 166) od v době od 7.15 hod. do 17.00 hod. vypnutý elektrický proud. Školní jídelna tak bude mimo provoz, stejně jako budova ZŠ i MŠ (topení, voda).
Výuka bude znovu zahájena ve čtvrtek 5. 10. 2017.
V samém začátku školního roku 2017/2018 Vám byla rovněž poskytnuta informace (dokument Organizace školního roku 2017/2018) o ředitelském volnu vyhlášeném na den 29. 9. 2017, a to z důvodu celodenního vzdělávání pedagogů školy (ZŠ, MŠ, ŠD).
Děkuji za pochopení.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 21. 9. 2017
Aktuality – nástěnka – 30. 8. 2017
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
Vážení rodiče,
přípravný týden nového školního roku 2017/2018 je v plném proudu, a protože jsme v těchto dnech definitivně uzavřeli personální obsazení školy pro nadcházející školní rok, je čas podat Vám prvotní informaci k samotnému slavnostnímu zahájení nového školního roku. V PO 4. 9. 2017 od 7.30 hod. zahájí nový školní rok ve svých kmenových třídách třídní učitelé s žáky II., III. a IV. (4.+5. roč.) třídy.
Slavnostní přivítání prvňáčků je nachystáno ve stejné režii jako v loňském roce – tzn. také přímo v kmenové učebně I. třídy v 1. patře budovy (učebna naproti schodišti), a to od 9 hod., tak, aby přivítání mohli být fyzicky přítomni též ředitel školy s paní zástupkyní. Bezprostředně poté proběhne informativní schůzka s Vámi, rodiči prvňáčků, které se v jejím úvodu účastni též vedení školy. Srdečně Vás, vážení rodiče, na toto slavnostní přivítání zveme a těšíme se na Vás.
V sekcích „Základní škola“ a „Mateřská škola“ budou na webových stránkách školy zveřejněny informace o třídních učitelích jednotlivých tříd ZŠ a MŠ i o ostatních vyučujících a pedagogických pracovnících školy.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Vážení rodiče,
informativní schůzka, na níž Vám bude mj. představena TU I. třídy pro školní rok 2017/2018, se uskuteční v PO, 4. 9. 2017, bezprostředně po slavnostním zahájení nového školního roku.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
V Sojovicích 25. 7. 2017
Informace pro rodiče – přeplatky stravného 2016-2017, prázdninový provoz 2016-2017 v MŠ, výše stravného + úplata v MŠ a ŠD 2017-2018
Vážení rodiče,
na internetových stránkách školy máte v sekcích ZŠ, MŠ a ŠJ umístěné informace o výši stravného a úplaty v MŠ a ŠD pro školní rok 2017/2018; v sekci MŠ máte umístěnou informaci o prázdninovém provozu MŠ (červenec – srpen 2017); v sekci ŠJ je od vedoucí ŠJ, paní J. Kropáčkové, umístěná informace o přeplatcích stravného za školní rok 2016/2017.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 27. 6. 2017
Informace pro rodiče dětí přijatých do MŠ od školního roku 2017/2018
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA 27. 6. 2017 OD 16.30 HOD. V BUDOVĚ MŠ
Vážení rodiče,
27. 6. se uskutečnila informativní schůzka, v jejímž průběhu Vám byly sděleny potřebné informace ohledně zahájení docházky do předškolního zařízení ve školním roce 2017/2018.
Pro ty z vás, kteří jste se nemohli z nějakého důvodu schůzky zúčastnit, mám následující informaci:
V rámci schůzky byly rodičům předány různé písemné materiály (informativního charakteru, ale též např. formuláře k vyplnění).
Tyto materiály si můžete vyzvednout přímo v MŠ, a to do 30. 6. 2017, případně v srpnu (od 21. 8. 2017). Pro možnost předchozí domluvy Vám poslouží údaje, které naleznete na webových stránkách školy v sekci Kontakty.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 28. 6. 2017
12. 6. 2017
Vážení rodiče,
informace o škole v přírodě najdete v sekci FOTOALBA, GALERIE ŠKOLNÍCH AKCÍ.

Informativní schůzka pro rodiče dětí přijatých do MŠ
Vážení rodiče,
srdečně Vás zvu na informativní schůzku, která se uskuteční v ÚT 27. 6. 2017 od 16.30 hod. v budově MŠ.
Původně avizovaný termín (20. 6. 2017) byl posunutý za účelem možné osobní účasti paní Ivety Holcmanové, vedoucí učitelky MŠ, na této schůzce.
Rámcový program schůzky:
1) personální obsazení MŠ (třída Ptáčata, třída Motýlci) ve školním roce 2017/2018
2) organizace vzdělávání v MŠ ve školním roce 2017/2018
3) legislativní změny v předškolním vzdělávání, aktualizace školských právních předpisů
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
V Sojovicích 6. 6. 2017

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon

obrázek
ZŠ:326 921 150
MŠ:326 921 138

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016
Login

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign