Jméno:
Heslo:

Kroužky MŠ

Zájmové kroužky 2015/2016

 Zájmové kroužky 2015/2016
 
- „Předškoláček" - Kroužek zaměřený na přípravu předškoláčků  na vstup do první třídy - 
(1 krát týdně ) -        p. uč. V. Novotná,  Mgr. et Bc. Eva Kratochvílová

- „ Keramika" -  Kreativní tvoření a práce s keramickou hlínou s učitelkami MŠ ve třídě Ptáčat i Motýlků.

- „ Angličtina" -  Hra a povídání s obrázky, písně a pohybové vyjádření  angličtině. Určený pro děti ve třídě Motýlků.

 - „Logopedické hrátky" - Kroužek pro vybrané děti na rozvoj řečových schopností. (1 krát týdně ) -                 p. uč. Bc. D. Musilová, speciální pedagog pro MŠ - obor Logopedie

- „Cvičení v tělocvičně ZŠ" - Obohacení běžného vzdělávacího procesu v MŠ Sojovice , určený pro všechny děti ve třídě Motýlků. Využití prostor a vybavení tělocvičny v ZŠ Sojovice (vždy ve středu) - p. uč. V. NovotnáZe zajímavých a oblíbených akcí v MŠ Sojovice 
ve školním roce 2014/ 2015 (Podzim)

Koncem září se třída Motýlků vydala na vycházku do lesa za skřítky Podzimníčky. Bylo pěkné, slunné počasí, pozorovali jsme měnící se přírodu, postavili skřítkům a zvířátkům domečky. Cestou zpět jsme sbírali přírodniny, kterými byla vyzdobena naše šatna. Dětem se tento výlet velice líbil, proto jsme o týden později opět navštívili naše domečky. Děti si na posilněnou nesly v batůžku i svačinku s pitím. Na zpáteční cestě se proběhly na malém hřišti u lesa.

Třída Ptáčat ráda navštěvuje zvířátka z místní farmy rodiny Veselých, kde za plotem čekají na dobroty od dětí kozy, slepice, ovečky, kohout a kachny.
K pobytu venku rádi využíváme naší zahradu, vybavenou novými průlezkami, houpačkami, domečkem, pískovišti a altánkem s kuchyňským koutkem a stolečky.
V týdnu s tématem „Máme rádi své hračky" si děti ve třídě Motýlků vyrobily nejen kouzelné housenky, ale s pomocí svých rodičů či prarodičů také nádherné hračky. Nápaditost rodičů byla pro nás překvapením. Děti si svých doma vyrobených hraček velice cenily a každé si tu svou hračku na výstavce ve třídě opatrovalo. Ve třídě Ptáčat si děti vyrobily společnou hračku Medvěda, při výrobě se využil recyklovaný materiál. Děti moc bavilo tiskání a muchlání papíru na výplň břicha a hlavy. Na závěr proběhlo hlasování o jméně – vyhrál Medvěd!


NÁSTĚNKA

Zájmové kroužky v ZŠ ve 2. pololetí
Vážení rodiče, v sekci Základní škola máte v oddíle Zájmové útvary informaci o nabízených kroužcích pro žáky ve 2. pololetí. Informační letáček s možnou přihláškou obdrželi dnes i žáci školy. Ke kroužkům Florbalu a Výtvarných dílen nově nabízíme též Konverzaci v Aj.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Zrušení provozu v MŠ
Vážení rodiče, z důvodu vysoké nemocnosti dětí (cca 70% z celkového počtu), a po konzultaci vedoucí učitelky MŠ I. Holcmanové s KHS jsem se rozhodl zrušit provoz v MŠ, a to na dny 29., 30. a 31. 1. 2020. Provoz v MŠ bude obnovený v PO 4. 2. 2020.
Děkuji za pochopení. Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče,
v kalendáři našich internetových stránek jste informováni o jednotlivých akcích školy. Přesto si dovolím využít i naši nástěnku a podat informaci o závěru kalendářního roku v ZŠ a MŠ Sojovice a o startu do nového roku 2020. Na 18. 12. 2019 od 16.30 hod. pro vás žáci a pedagogové školy nachystali v tělocvičně školy vánoční besídku, na kterou jste srdečně zváni.
Rovněž v předstihu jste obdrželi informaci o vyhlášeném ředitelském volnu na pátek 20. 12., včetně její korekce z důvodu říjnového výpadku elektrického proudu. V pátek 20. 12. tak budou ZŠ, ŠD a ŠJ v provozu, pro MŠ platí ředitelské volno a bude mimo provoz. Od PO 23. 12. 2019 až do PÁ 3. 1. 2020 budou mít děti v MŠ a žáci v ZŠ vánoční prázdniny, provoz ve všech součástech školy bude znovu zahájen v PO 6. 1. 2020.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že na PONDĚLÍ 21. 10. 2019 jsem vyhlásil ředitelské volno, a to z důvodu celodenního výpadku elektrického proudu v obci Sojovice. Mimo provoz tak budou všechny součásti školy, tj. ZŠ, MŠ, ŠD i ŠJ. Pravidelný provoz bude obnoven v ÚTERÝ 22. 10. 2019.
O situaci jsem informoval zřizovatele školy. Zpráva je též umístěna na webových stránkách školy (kalendář akcí a nástěnka).
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče žáků ZŠ ke škol. roku 2019/2020
Vážení rodiče,
i ve školním roce 2019/2020 bude ZŠ Sojovice působit jako trojtřídní škola. Zcela vyloučena není – vzhledem ke změnám ve financování regionálního školství – dokonce ani varianta s čtyřtřídní ZŠ. K dnešnímu dni je ZŠ personálně zabezpečena tak, aby mohla fungovat jako škola se 3 třídami 1. stupně. Které dvě dvojice ročníků budou spojeny a který ročník bude samostatný, je nyní velmi důkladně a s rozvahou řešeno. Současně je projednávána i zmíněná možnost fungování ZŠ jako čtyřtřídní školy. Všechny faktory jsou brány v potaz. Předpokládám, že konkrétní složení tříd i s uvedením jejich TU Vám budu schopen prostřednictvím webových stránek v sekci „Základní škola“ sdělit do 20. 8. 2019.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace o výsledcích zápisu dětí do MŠ

Vážení rodiče,
v sekci MŠ jsou umístěny výsledky zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020. Rozhodnutí o nepřijetí jsou připravena k osobnímu vyzvednutí v ředitelně školy, a to ve dnech 15. a 16. 5. 2019 v době od 14 do 17 hod. Rovněž rodiče přijatých dětí si mohou rozhodnutí ve stejném termínu osobně vyzvednout.
Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
aktuální informace o výši stravného, úplatě za mateřskou školu a školní družinu pro školní rok 2018/2019 jsou pro vás souhrnně uvedeny v dokumentu "Vnitřní řád ŠJ" , který naleznete na našich stránkách v sekci Školní jídelna. Jen informuji, že výše všech uvedených plateb zůstává od poslední úpravy (k 1. 1. 2018) beze změny.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon

obrázek
ZŠ:326 921 150
MŠ:326 921 138

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign