ZŠ a MŠ Sojovice

Školní družina

Kontakty

Karolina Suchá, vychovatelka (zástup za Veroniku Salabovou, DiS. - RD)

Bc. Michaela Davidová, vychovatelka (od 18. 5. 2020 podání žádosti o ošetřovné)

Kontakt:
e-mail: k.sucha@skolasojovice.cz; m.davidova@skolasojovice.cz
mobilní telefon: 734 441 951

Časový plán vzdělávání

PODZIM

Září, Říjen, Listopad

seznámení se:
s vnitřním řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, na školním hřišti, s bezpečnostními pravidly při přechodu ze ZŠ do školní jídelny a zpět

• orientace nových dětí v budově školy
• seznámení s novými dětmi, upevňování vztahů, pravidla soužití
• seznámení dětí s režimem školní jídelny
• dodržujeme základní hygienické návyky
• samostatnost dětí – sebeobsluha, zdravení, poděkování
• vycházky do okolí školy
• většina dětí si již osvojila bezpečnostní pravidla ve ŠD
• upevňování a prohlubování kamarádských vztahů
• vycházky do okolí školy a nedalekého lesa
• vycházky spojené s pozorováním změn v přírodě
• poznatky z vycházek uplatňovat v estetické a pracovní činnosti
• hry s přírodninami (výzdoba tříd, parapetů a schodiště
• tvoříme pro radost (jarmark)

ZIMA

Prosinec, Leden, Únor

• roční období – pranostiky jednotlivých měsíců
• příprava na advent a vánoční období
• vánoční zvyky, obyčeje
• adventní postavy – čert, anděl, Mikuláš, Barbora
• čerti ve škole – čtení z knihy hříchů
• vánoční výzdoba školy
• vánoční jarmark (výrobky s vánoční tématikou)
• poslech a zpěv vánočních koled
• nácvik na vánoční besídku
• vánoční besídka pro MŠ, rodiče a přátele
• vánoční nadílka
• přivítání se v Novém roce
• vycházky do zimní přírody – změny v přírodě, zvěř v zimě
• hraní si na sněhu
• lidová rčení a tradice na každý měsíc
• vyprávění o otužování a zdravém životním stylu
• dodržování hygienických zásad při nachlazení
• zásady první pomoci při prochladnutí, omrzlinách a zlomeninách
• lékárnička (vybavení)
• masopustní období, tradice, zvyky, obyčeje
• poznávání různých institucí v naší obci
• písničky a básničky se zimní tématikou
• výroba dárků pro budoucí prvňáčky

JARO

Březen, Duben, Květen, Červen

• jarní pranostiky, obyčeje, tradice, zvyky
• příprava na období velikonoc
• velikonoční výzdoba, výrobky
• velikonoční a jarní říkadla, koledy
• charakteristiky ročního období, vycházky
• jarní téma – pole, zahrada, louka, les
• jarní výzdoba, výrobky
• jarní říkadla a koledy
• péče o květiny - přesazování
• zvířata a jejich mláďata – svět zvířat
• „Moje domácí zvířátko“ – malování
• pravidla – přírodní živly (oheň, voda)
• léčivé byliny – druhy, význam
• dopravní výchova
• prevence předcházení úrazů
• svátek matek – výroba přáníček (básničky ke Dni matek)
• učitel národů J. A. Komenský - ,,Komenského desatero“
• turistické vycházky
• překonávání přírodních překážek při vycházkách
• malování na chodníku
• hry s míčem a se švihadlem (školky), závody v obratnosti
• vliv člověka na životní prostředí
• pozorování čistoty a úpravy obce (vycházky)
• pomoc při úklidu v okolí školy a na školním hřišti, třídění odpadu
• příprava na vyučování, didaktické hry

Datum a čas

Dnes je neděle, 12. 7. 2020, 11:13:35

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Ovoce a zelenina do škol

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Mléko do škol