ZŠ a MŠ Sojovice

Projekty

 

Základní informace k projektu Šablony II,

do kterého jsme zapojeni

ŠABLONY  II

Název projektu: Podpora ZŠ a MŠ Sojovice

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 Šablony II (výzva pro méně rozvinuté regiony) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012265

 

Anotace projektu:    

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících aktivit:

 • osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů mateřské, základní školy, školní družiny
 • extrakurikulární a rozvojové aktivity základní školy
 • zájmové a rozvojové aktivity školní družiny

 

Datum zahájení projektu:   1. 9. 2019

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2021

 

Vybrané šablony, které budou realizovány:

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

zaměřené na

 • čtenářskou pregramotnost
 • matematickou pregramotnost
 • inkluzi
 • polytechnické vzdělávání

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

zaměřené na

 • čtenářskou gramotnost
 • osobnostně sociální rozvoj
 • inkluzi

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu 8 hodin

zaměřené na

 • osobnostně sociální rozvoj
 • inkluzi

 

Cílem těchto aktivit je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Školní asistent – personální podpora MŠ

Školní asistent – personální podpora ŠD

Cílem těchto aktivit je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám, mateřským školám, školním družinám a školním klubům. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména účastníkům ohroženým školním neúspěchem (v ZŠ, ŠD), v MŠ poskytnout větší podporu zejména dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

 

Projektový den ve škole (MŠ, ZŠ, ŠD)

Projektový den mimo školu (MŠ, ZŠ)

Cílem aktivit je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

 

Projekt "Děti pro Edu"

Eda.pdf (415.25 kB)

Projekt "Výzva 57"

Výuka Aj s využitím blended learningu.pdf (1021.84 kB)

Ke stažení

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů.docx (258.21 kB)

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013
Rozpočet projektu: 20 176 818,64,-Kč
Datum realizace: 27. 11. 2014 – 31. 7. 2015

 

Obsah projektu:

Prostřednictvím projektu podpoříme profesní rozvoj učitelů 31 partnerských škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků, rozšíříme a zvýšíme kvalitu nabídky kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ. Vybavíme partnerské školy mobilními dotykovými zařízeními.

 

Cíle projektu:

a) Vzděláme 430 pedagogů v kurzech DVPP se zaměřením na ICT, v nichž jsou propojeny moderní formy prakticky orientované výuky se vzděláváním pomocí moderní dotykové techniky, které povedou k jejich profesnímu rozvoji v oblasti ICT vzdělávání a sekundárně zvýší zájem žáků o výuku.

b) Rozvineme schopnosti pedagogů integrovat ICT technologie do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.

c) Umožníme pedagogům využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků.

d) Vytvoříme a pilotně ověříme nový model vzdělávání a metodického vedení pedagogů, doplněný on-line platformou.

f) Z 31 partnerských škol podpoříme 14 škol majících méně než 200 žáků, tj 45% malých škol.

 

Cílová skupina: Pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojených škol

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Datum a čas

Dnes je pondělí, 16. 5. 2022, 9:49:18

Ovoce a zelenina do škol

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Mléko do škol

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.