Úvod - ZŠ a MŠ Sojovice

Základní škola a mateřská škola Sojovice

Název: Základní škola a mateřská škola Sojovice okres Mladá Boleslav
Adresa: Sojovice 88, 294 75 Sojovice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 75031361
Zřizovatel: Obec Sojovice, 294 75 Sojovice 166
Statutární orgán - ředitel školy: Ing. Jaroslav Kindl - od 1. 9. 2015
Zástupce statutárního orgánu - zástupce ředitele školy:    
Mgr. Hana Nečesaná - od 1. 10. 2015
Vedoucí školní jídelny: Jiřina Kropáčková

ZŠ a MŠ Sojovice sdružuje tyto součásti: základní školu (ZŠ), mateřskou školu (MŠ), školní družinu (ŠD) a školní jídelnu (ŠJ).

Čtyřtřídní ZŠ s 1. až 5. ročníkem sídlí – společně s dvěma odděleními školní družiny – v budově čp. 88.

Dvoutřídní mateřská školaškolní jídelna  a  Obecní úřad  Sojovice se nacházejí v budově čp. 166, vzdálené od hlavní budovy školy cca 400 metrů.

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Sojovice

13. 1. 201613. 1. 2016

NÁSTĚNKA

INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče,
závěr března a první polovina dubna s sebou přinášejí nejen definitivní předání štafetového kolíku mezi zimou a jarem, ale též několik událostí a aktivit, které zcela jistě nabourají určitý stereotyp každodenního školního dění. Co tedy přinesou následující dny a týdny? Zde je vše podstatné:
1. ST 23. 3. 2016: Exkurze žáků II. a IV. třídy do Horních Počernic – Chvalský zámek (prohlídka + výstava J. Trnky) a návštěva dvou „velkých“ škol, ZŠ Chvaly a ZŠ Ratibořická (prohlídka + vstupy do výuky).
2. ČT 24. 3. 2016: Velikonoční prázdniny – ZŠ i ŠD mimo provoz. Původně oznámené fungování MŠ v režimu jedné třídy se z důvodu aktuálně zjištěného velmi nízkého počtu zájemců o provoz MŠ ruší. Mateřská škola i školní jídelna tak budou rovněž mimo provoz.
3. PÁ 25. 3. 2016: Státní svátek
4. PO 28. 3. 2016: Velikonoční pondělí
5. Pravidelná výuka bude pokračovat od ÚT 29. 3. 2016, v provozu budou všechny součásti školy, tj. ZŠ, ŠD, MŠ a ŠJ.
6. Ve ST 30. 3. 2016 zahájí žáci 2. – 5. roč. první z pěti dvouhodinových lekcí plaveckého výcviku v bazénu PedF v Brandýse nad Labem. Další čtyři lekce budou následovat ve dnech 6. 4., 13. 4., 20. 4. a 27. 4. 2016.
7. V ÚT 5. 4. 2016 se od 13 do 17 hod. uskuteční ZÁPIS dětí do MŠ pro školní rok 2016/2017. Všechny potřebné informace jsou již delší dobu umístěné na internetových stránkách školy v sekci MŠ.
8. Na PÁ 15. 4. 2016 jsem pro žáky v ZŠ i děti v MŠ vyhlásil ředitelské volno. Důvodem je konání celodenní vzdělávací akce pro všechny pedagogy školy (ZŠ i MŠ). Tato informace byla zveřejněna v samém úvodu školního roku 2015/2016, od začátku září 2015 „visí“ na webových stránkách školy v sekci Organizace školního roku a rodiče v ZŠ i v MŠ byli o této skutečnosti informováni v rámci úvodních třídních schůzek.
9. Ve ST 20. 4. 2016 proběhnou v ZŠ konzultační schůzky třídních učitelů, vedení školy i ostatních vyučujících s Vámi, rodiči žáků. Srdečně Vás na ně zvu.
S přáním všeho dobrého
Jaroslav Kindl, ředitel školy
17. 3. 2016
INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Vážení rodiče,
v sekci Mateřská škola naleznete na našich internetových stránkách všechny potřebné informace a údaje k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2016/2017, a to včetně kritérií pro přijetí. Vše potřebné, včetně formulářů ke stažení, naleznete též v sekci Dokumenty/MŠ.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
27. 2. 2016
INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ V MŠ – TŘÍDA MOTÝLCI

Vážení rodiče,
dovoluji si Vás pozvat k účasti na informativní schůzce, která se uskuteční ve ST 2. března 2016 od 16.30 hod. v budově MŠ, v kmenové třídě Motýlků. Osobně Vám zde představím novou třídní učitelku třídy Motýlků. Budou Vám taktéž poskytnuty aktuální informace o fungování MŠ.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
27. 2. 2016
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ I. TŘÍDY

Vážení rodiče,
k 29. 2. 2016 ukončí pracovní poměr v naší škole Mgr. Kateřina Přeučilová, a to na základě jí podané výpovědi, odůvodněné péčí o děti.
K 1. 3. 2016 převezme žáky I. třídy nová paní učitelka – Mgr. Dana Radoušová. Paní magistra je zkušenou prvostupňovou učitelkou a hudebnicí k tomu.
Všechny Vás srdečně zvu k účasti na informativní schůzce, která se uskuteční v ÚT 1. března 2016 od 17 hodin v budově ZŠ, v kmenové učebně I. třídy. S paní zástupkyní, Mgr. Hanou Nečesanou, Vám novou kolegyni osobně představíme, podáme Vám všechny potřebné informace k výuce prvňáčků a budeme připraveni zodpovědět Vaše dotazy.
Těšíme se na Vás.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Mgr. Hana Nečesaná, zástupkyně ředitele školy
26. 2. 2016
Vážení rodiče,
v sekci ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Školská rada naleznete informaci o výsledku voleb do školské rady. Do této sekce budou umísťovány všechny příspěvky vztahující se ke školské radě.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ III. TŘÍDY
1 ZMĚNA NA POZICI TŘÍDNÍ UČITELKY
Vážení rodiče,
k 31. 1. 2016 ukončila pracovní poměr v Základní škole a mateřské škole Sojovice okres Mladá Boleslav Mgr. Lydie Kateřina Braunová.
K 1. 2. 2016 jsem podepsal pracovní smlouvu s novou paní učitelkou, Mgr. Monikou Bouškovou, která k tomuto datu převzala na celý úvazek funkci třídní učitelky ve III. třídě základní školy.
2 TERMÍN INFORMATIVNÍ SCHŮZKY – PŘEDSTAVENÍ NOVÉ TŘÍDNÍ UČITELKY
Slíbil jsem Vám, že jakmile to bude možné, novou třídní učitelku Vám osobně představím. Měl jsem v úmyslu Vás k informativní schůzce pozvat ještě v samotném závěru 1. pololetí, ale nakonec jsem od tohoto záměru upustil.
Termín schůzky, který jsem - po dohodě s Mgr. Monikou Bouškovou – zvolil, je následující: PO 8. 2. 2016 OD 17 HOD. V KMENOVÉ UČEBNĚ III. TŘÍDY.
Všichni jste srdečně zváni.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče,
v sekci Základní škola Vám byly v předstihu poskytnuty potřebné informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ, Zápis se uskuteční v budově ZŠ ve dnech 26. a 27. 1. 2016 (náhradní termín je 8. 2. 2016)
28. 1. 2016 budou žáci naší školy sklízet plody svého pololetního snažení. Od třídních učitelů obdrží výpis z vysvědčení. Buďte, prosím, shovívaví a nelámejte nad nimi hůl, pokud přinesou hodnocení, které nenaplní vaše očekávání. Ve druhém pololetí budou mít dostatek prostoru k nápravě.
V pátek 29. 1. čekají na žáky jednodenní pololetní prázdniny, na něž plynule naváží v termínu 1. - 5. 2. 2016 jarní prázdniny. Pravidelná výuka v základní škole bude ve druhém pololetí zahájena v pondělí 8. února.
Na základě výsledků dotazníkového šetření provedeného ke zjištění zájmu o provoz MŠ v době vedlejších prázdnin vedoucí učitelkou MŠ Mgr. M. Krčovou dvoukolově (nejprve k termínu jarních prázdnin, poté dodatečně k termínu pololetních prázdnin), vydal ředitel školy 20. 1. 2016 rozhodnutí o provozu MŠ ve dnech 29. 1. a 1. - 5. 2. 2016, a to v režimu jedné třídy.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
13. 1. 2016 od 7.30 do 16.00 hod.


Přijďte se podívat
• na výuku ve čtyřech třídách vybavených moderní technikou
(počítače, interaktivní tabule, dataprojektory)
• do dvoutřídní mateřské školy i do školní družiny
Zveme všechny zájemce, obzvláště pak rodiče budoucích prvňáčků.
Na vaši návštěvu se těší pedagogové i žáci a děti základní školy a mateřské školy.
Milí žáci, vážení rodiče,

za několik dní ukrojíme ze školního roku 2015/2016 již třetí měsíc. Mílovými kroky se k nám blíží Advent - období plné očekávání a nadějí. Tradiční součástí jeho zahájení je slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Stane se tak i letos, a to v NE 29. 11. v 17 hod. Součástí programu bude i vystoupení dětí mateřské školy a žáků základní školy s pásmem vánočních písní a koled.
V PÁ 4. 12. 2015 školu navštíví Mikuláš, anděl i čert.
Zejména pro Vás, rodiče a příbuzné, nachystali žáci a pedagogové školy kulturní pásmo, se kterým se Vám představí na vánoční besídce konané v sojovickém kulturním domě ve ST 16. 12. 2015 v 17 hod.
Na dny 21. a 22. prosince 2015 jsem pro žáky školy vyhlásil ředitelské volno. Vánoční prázdniny tak potrvají od PO 21. 12. 2015 do NE 3. 1. 2016. Pravidelné vyučování bude opět zahájeno v PO 4. 1. 2016. Ve stejném termínu jako základní škola bude mimo provoz i mateřská škola.
Vážení rodiče,
přeji Vám, abyste v nadcházejících dnech a týdnech dokázali nalézt chvíle na zastavení se a vystoupení z kolotoče spěchu, netrpělivosti a stresu a užili si, spolu se svými dětmi, adventního času.
S přáním všeho dobrého
Jaroslav Kindl, ředitel školy

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Přeplatky (stravné, úplata za MŠ a ŠD) na konci školního roku 2015/2016

Přeplatky se vrací v měsíci červenci a pokladna v ZŠ již není v provozu z důvodu prázdnin.
Kdo máte platby inkasem, tak je vše v pořádku, peníze Vám přijdou na účet. Stávající inkaso prosím nerušte, bude platit i v dalším školním roce.
Kdo má platby příkazem, je nutné,
aby nahlásil své číslo účtu (pouze pro vrácení přeplatku) paní vedoucí ŠJ na email sj.sojovice@seznam.czVedoucí jídelny: Jiřina Kropáčková
DOTAZNÍK – ČAS ZAHÁJENÍ VÝUKY V ZŠ
Vážení rodiče,
po vyhodnocení dotazníků ohledně možné změny času začátku vyučování v ZŠ od školního roku 2016/2017 Vám sděluji, že vyučování bude i nadále začínat v 7:30 hodin.
Děkuji za spolupráci.
Ing. Jaroslav Kindl
16. 6. 2016
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků i pro rodiče dětí přijatých do MŠ k 1. 9. 2016

Vážení rodiče,
u zápisu v ZŠ i v MŠ jste ode mne obdrželi informaci o uskutečnění schůzky, a to ve 2. polovině května (rodiče budoucích prvňáčků) resp. v závěru června (rodiče dětí přijatých do MŠ), na níž s Vámi bude detailně prokonzultováno vše podstatné stran nástupu Vašich ratolestí do ZŠ i MŠ, včetně představení budoucích třídních učitelek.
Jelikož v současné době stále ještě probíhají jednání se zájemci o působení v naší ZŠ a MŠ, rozhodl jsem se posunout termín schůzky s rodiči předškoláků rovněž na závěr června.
Jako reálný termín pro obě schůzky se jeví týden od 20. do 24. 6. 2016.
Prostřednictvím webových stránek školy i prostřednictvím kontaktů (tel., e-mail) budete minimálně s týdenním předstihem o konkrétním termínu schůzky (den, hodina, místo) vyrozuměni.
Děkuji za pochopení.
Se srdečným pozdravem
Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace rodičům žáků ZŠ k vydávání vysvědčení
30. 6. 2016:

Vážení rodiče,
konec školního roku 2015/2016 se nezadržitelně blíží a tak je na místě podání informace k slavnostnímu předávání vysvědčení žákům za jejich celoroční úsilí.
30. 6. 2016 předají třídní učitelé vysvědčení žákům v průběhu 1. hodiny (7.30 – 8.15 hod.). Žáci poté budou odcházet domů, případně do školní družiny, která pro ně bude v tento den k dispozici od 8.15 hod. do 14 hod.
Vysvědčení nepřítomných žáků bude vydáváno jejich zákonným zástupcům, případně prarodičům žáků - a to po předložení plné moci k převzetí vysvědčení - v těchto termínech:
1) již 28. nebo 29. 6. 2016 (výjimečně)
2) 30. 6. 2016 v době mezi 7. 30 – 14.00 hod.
3) v přípravném týdnu v srpnu (25. – 31. 8. 2016)v době od 8 do 15.30 hod.
Děkuji za pochopení a respektování tohoto postupu.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ I. A IV. TŘÍDY
EXKURZE DO PAMÁTNÍKŮ A. DVOŘÁKA (NELAHOZEVES) A B. SMETANY (JABKENICE)
Vážení rodiče,
v PÁ 13. 5. 2016 navštívíme s žáky I. a IV. třídy Nelahozeves a Jabkenice, místa s památníky dvou našich hudebních velikánů, A. Dvořáka a B. Smetany.
Do školy přijdou žáci bez školních aktovek, zato však s batůžkem, do něhož si uloží potravinový balíček (náhrada za oběd), který jim připraví zaměstnanci školní jídelny, a také pití z domova.
Odjezd na exkurzi je naplánovaný na 8.20 hod. (po 1. vyučovací hodině), zpět do Sojovic bychom se měli vrátit do 13. 30 hod.
Na exkurzi (vstupné do obou památníků + doprava zájezdovým autobusem) budeme od žáků vybírat částku 150,-Kč. Žáci tuto částku odevzdají svým třídním učitelům do ČT 12. 5.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Prázdninový provoz mateřské školy

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že v průběhu hlavních prázdnin školního roku 2015/2016 bude naše mateřská škola v provozu, a to v týdnu od 22. do 26. 8. 2016.
Přípravný týden nového školního roku (2016/2017) je v ZŠ naplánovaný na dny 25. – 31. 8. 2016, v MŠ na dny 29. – 31. 8. 2016. Nový školní rok bude v obou zmiňovaných součástech školy slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2016.
Jaroslav Kindl, ředitel školy
INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče,
v sekci MŠ jsou na našich webových stránkách zveřejněny výsledky zápisu dětí do MŠ.
Dále připomínám, že na pátek 15. 4. 2016 jsem pro žáky ZŠ a děti MŠ vyhlásil - z důvodu celoškolní vzdělávací akce pro pedagogy ZŠ a MŠ - ředitelské volno. Základní škola a mateřská škola Sojovice tak bude v tento den mimo provoz.
Pro žáky 5. ročníku byly objednány komerční srovnávací testy zaměřené na Čj, M, Aj a obecné studijní předpoklady. Testování probíhá do 14. 4. 2016.
S přáním všeho dobrého
Jaroslav Kindl, ředitel školy
8. 4. 2016
DALŠÍ TELEFONNÍ ČÍSLO NA ZŠ A ŠD
Vážení rodiče,
nově můžete využívat ke kontaktům se základní školou a školní družinou – vedle pevné linky 326 921 150 a MT 720 999 873 - také telefonní číslo 734 441 951. Služební MT s tímto číslem budou „obsluhovat“ obě vychovatelky ŠD a taktéž se jeho prostřednictvím dovoláte na zástupkyni ředitele školy, Mgr. Hanu Nečesanou. Toto telefonní číslo naleznete též v Kontaktech na našich webových stránkách.
Jaroslav Kindl, ředitel školy
18. 3. 2016
INFORMACE – ŠKOLNÍ JÍDELNA - 30. 6. 2016
Vážení rodiče,
dne 29. 6. 2016 bude školní jídelna vařit pro žáky ZŠ naposledy.
30. 6. 2016 bude školní družina otevřena od 8:15 – 14:00 hodin.
Pokud v tento den Vaše dítě půjde do školní družiny a bude tam až do 14:00 hodin,
máte možnost mu zajistit oběd ve školní jídelně.
Proto v případě zájmu o oběd dne 30. 6. 2016 nahlaste jméno svého dítěte nejpozději do 24. 6. 2016 do 12:00 hodin buď paní Mgr. Nečesané, nebo ho napište na nástěnku v přízemí ZŠ.
Ing. Jaroslav Kindl
TERMÍN INFORMATIVNÍ SCHŮZKY V MŠ A ZŠ
Vážení rodiče dětí přijatých do MŠ k 1. 9. 2016,
ve čtvrtek 23. 6. 2016 v 17 hod. se v MŠ, ve třídě Motýlků, uskuteční avizovaná schůzka za účelem poskytnutí důležitých informací k nástupu dětí do MŠ.
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
v pondělí 27. 6. 2016 v 17 hod. se v přízemí budovy ZŠ, v učebně II. třídy, uskuteční avizovaná schůzka za účelem poskytnutí důležitých informací k nástupu dětí do 1. třídy.
Srdečně Vás na tyto schůzky zvu.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016
Login

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign