Úvod - ZŠ a MŠ Sojovice

Základní škola a mateřská škola Sojovice

Název: Základní škola a mateřská škola Sojovice okres Mladá Boleslav
Adresa: Sojovice 88, 294 75 Sojovice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 75031361
Zřizovatel: Obec Sojovice, 294 75 Sojovice 166
Statutární orgán - ředitel školy: Ing. Jaroslav Kindl
Zástupce statutárního orgánu - zástupce ředitele školy:    
Mgr. Hana Nečesaná
Vedoucí učitelka MŠ: Iveta Holcmanová
Vedoucí školní jídelny: Jiřina Kropáčková

ZŠ a MŠ Sojovice sdružuje tyto součásti: základní školu (ZŠ), mateřskou školu (MŠ), školní družinu (ŠD) a školní jídelnu (ŠJ).

Čtyřtřídní ZŠ s 1. až 5. ročníkem sídlí – společně s dvěma odděleními školní družiny – v budově čp. 88.

Dvoutřídní mateřská školaškolní jídelna  a  Obecní úřad  Sojovice se nacházejí v budově čp. 166, vzdálené od hlavní budovy školy cca 400 metrů.

NÁSTĚNKA

Informace pro rodiče žáků v ZŠ a dětí v MŠ
JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Vážení rodiče,
jednodenní pololetní prázdniny připadají ve školním roce 2016/2017 na pátek 3. února.
Ze čtyř součástí školy budou v tento den mimo provoz ZŠ a ŠD. Na základě vyhodnocení ankety (rodiče 22 dětí vyjádřili zájem o fungování MŠ) zjišťující zájem/nezájem zákonných zástupců o provoz MŠ v termínu pololetních prázdnin, budou další dvě součásti školy, MŠ a ŠJ, 3. 2. 2017 v provozu. MŠ bude v tento den zabezpečovat provoz v režimu jedné třídy.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče
Vážení rodiče,
s nástupem nového roku jsem provedl další aktualizaci Infozpravodaje 2016/2017. Opět ji naleznete v sekci ZŠ - Organizace školního roku.
Abych Vám ulehčil od klikání, přiblížím Vám nejbližší dění ve škole i prostřednictvím nástěnky:
1. Ve třech lednových (13., 20. a 27. 1. 2017) a ve dvou únorových termínech (10. a 24. 2. 2017) využijeme ledovou plochu zimního stadionu v Benátkách n. J. a žáci ZŠ zde – pod pedagogickým dohledem – budou v rámci výuky tělesné výchovy bruslit. Harmonogram je zpracovaný tak, že v daném termínu budou současně bruslit vždy 3 ročníky (13. 1.: 1., 2. + 3. roč.; 20. 1.: 2., 3. + 4. roč.; 27. 1.: 3., 4. + 5. roč.; 10. 2.: 4., 5. + 1. roč.; 24. 2.: 5., 1. + 2. roč.). Informaci o bruslení v lednu a v únoru jste obdrželi v samém úvodu školního roku 2016/2017, nyní jsou nově přidány pouze konkrétní dny. Detailní informace k celé akci obdrží všichni žáci v písemné podobě dne 5. 1. a předají je Vám, rodičům.
2. Původně avizovaný termín „Dne otevřených dveří v ZŠ a MŠ“ – 12. 1. 2017 – se ruší. Nový termín pro tuto akci: 30. 3. 2017.
3. 17. 1. 2017 navštíví žáci IV. třídy divadelní představení „Elektrický Emil“ v pražském divadle GONG – začátek představení v 10 hod.
4. Od 16. 1. 2017 se mohou žáci – současně s přineseným zápisným (300,-Kč/pol.) – začít přihlašovat k docházce do zájmových kroužků ve 2. pololetí, a to přímo u Mgr. Karin Hykel (tvořivé dílny, flétna) a u Mgr. Hany Nečesané (pohybové hry). Zahájení činnosti: 1. 2. 2017
5. Ukončení 1. pololetí: ÚT 31. 1. 2017
6. Jednodenní pololetní prázdniny: PÁ 3. 2. 2017
7. Jarní prázdniny: 13. – 17. 2. 2017
S přáním všeho dobrého v roce 2017
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace o ředitelském volnu a vánočních prázdninách
Vážení rodiče,
ještě než Vás poinformuji o termínech ředitelského volna a vánočních prázdnin, dovolím si Vás pozvat na vánoční besídky, které pro Vás chystají – pod vedením pedagogů - děti z MŠ a žáci ze ZŠ:
1. V pondělí 12. 12. od 16 hod. – MŠ, třída Ptáčat
2. V úterý 13. 12. od 16 hod. - MŠ, třída Motýlků
3. Ve středu 14. 12. od 16.30 hod. – KD Sojovice, 1. – 5. roč. ZŠ
A nyní k výše avizovaným informacím:
4. Z provozních důvodů (ínformování zřizovatele) jsem na středu 21. a čtvrtek 22. 12. vyhlásil ředitelské volno. Po oba dny nebude v ZŠ probíhat výuka, mimo provoz bude i ŠD. MŠ ( a s ní též ŠJ) bude – na základě výsledků uskutečněné ankety – dne 21. 12. v provozu, a to v režimu jedné třídy. 22. 12. budou MŠ i ŠJ rovněž mimo provoz.
5. Vánoční prázdniny potrvají v celé škole od pátku 23. prosince 2016 do pondělí 2. ledna 2017. Provoz ve všech součástech školy (ZŠ, ŠD, MŠ, ŠJ) bude opět zahájen v úterý 3. ledna.
S přáním poklidného adventního času
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Ředitelské volno
Vážení rodiče,
na PÁ 28. 4. 2017 jsem – a to již koncem srpna 2016 – vyhlásil ředitelské volno. Důvodem vyhlášení je zabezpečení celodenní vzdělávací akce pro všechny pedagogy školy (ZŠ, ŠD, MŠ), a to v rámci povinného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (tzv. DVPP).
V tento den budou ZŠ, ŠD i MŠ mimo provoz.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
Vážení rodiče,
ve dvou řádných termínech - 11. a 12. dubna 2017 – se v ZŠ a MŠ Sojovice uskutečnil zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018. Na ÚT 27. 4. 2017 je ještě stanovený náhradní termín zápisu, a to od 14 do 15 hod.
Vám, kteří jste se – spolu se svými ratolestmi – k zápisu dostavili, děkuji.
Děkuji též zaměstnancům ZŠ – pedagogickým i provozním – za přípravu i organizační a personální zabezpečení zápisu. O jeho hladký průběh se zasloužily i žákyně 3. - 5. roč. ZŠ A. Navrátilová, E. Vaňousková, B. Šestáková, A. Vaňousková, S. Heroutová, N. Chramostová a I. Chramostová, které se budoucím prvňáčkům věnovaly v herně a poté je doprovázely k vlastnímu zápisu.
Informace o výsledku zápisu budou zveřejněny na internetových stránkách školy ve stanoveném termínu.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče
Vážení rodiče,
k 20. 3. 2017 jsem provedl další aktualizaci Infozpravodaje 2016/2017. Naleznete ji – jak jinak – na www.skolasojovice.cz v sekci ZŠ /Organizace školního roku.
Některé z přichystaných aktivit Vám přiblížím též prostřednictvím nástěnky:
1. Na 24. 3. 2017 je pro žáky I. – IV. tř. ZŠ připraven vzdělávací program se zaměřením na dopravní výchovu – žáci si ověří své dovednosti a znalosti na mobilním dopravním hřišti (školní hřiště/tělocvična školy), a to od 8 do 11 hod.
2. 30. 3. 2017 se v době od 7.30 do 16 hod. uskuteční v budově ZŠ i MŠ „Den otevřených dveří“. Srdečně na tuto akci zveme nejširší rodičovskou veřejnost.
3. 31. 3. 2017 navštíví žáci I. – III. tř. divadelní představení „Lakomá Barka“ – Divadlo GONG Praha.
4. Od 5. 4. 2017 až do 3. 5. 2017 absolvují žáci 2. – 5. roč. v plaveckém bazénu v Brandýse nad Labem pět dvouhodinových lekcí plaveckého výcviku, pořádaného v rámci povinné výuky předmětu tělesná výchova. Výuku hradí škola, na dopravu vybírají TU od žáků částku 250,-Kč. Podrobné informace k výuce plavání obdrží žáci v písemné podobě od svých TU.
5. 21. 4. 2017 se děti v MŠ (od 8:15 hod.) i žáci v ZŠ (od 9:30 hod.) zúčastní kytarového koncertu. TU I. – IV. tř. budou od žáků vybírat částku 50,-Kč.
6. 4. 5. 2017 se v době od 14 do 17 hod. uskuteční v budově MŠ zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018. Podrobné informace k zápisu jsou umístěny na www.skolasojovice.cz v sekci MŠ.
Srdečně zdraví
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
ZÁPISY - INFORMACE
Vážení rodiče,
na našich webových stránkách jsou Vám v sekci "Základní škola" k dispozici podrobné informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018.
Od 17. 3. Vám budou v sekci "Mateřská škola" k dispozici rovněž podrobné informace k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče
Vážení rodiče,
v úvodu druhého pololetí jsem provedl další aktualizaci Infozpravodaje 2016/2017. Opět ji naleznete v sekci ZŠ - Organizace školního roku.
Jaké aktivity jsme – mj. - pro žáky připravili hned zkraje druhého školního poločasu, Vám přiblížím též prostřednictvím nástěnky:
1. 9. 2. 2017 do ZŠ zavítalo mobilní planetárium a žáci 1. – 5. roč. absolvovali v tělocvičně školy v poloze vleže hodinový naučný program.
2. Ve dnech 20. – 23. 2. 2017 v ZŠ proběhne 1. ročník pěvecké soutěže „Zlatá nota“. V rámci předmětu Hv se nejprve uskuteční třídní kola, v nichž účastníci zazpívají jednu lidovou a jednu umělou píseň. Čtyři žáci z každé třídy postoupí do dvou semifinálových kol (I. + II. tř., III. + IV. tř.). Nejlepší čtveřice z každého semifinále pak vytvoří finálovou osmičku, která si to „rozdá“ o hodnotné věcné ceny. Semifinále (22. 2.) i finále (23. 2.) se odehrají v průběhu odpolední školní družiny (od 14.15 do 15.15 hod.) za přítomnosti odborné poroty složené ze čtyř pedagogů a dvou žáků. Nebude chybět ani publikum.
3. Od 20. 2. se mohou žáci – současně s přineseným zápisným ve výši 250,-Kč/pol. – začít přihlašovat k docházce do zájmového kroužku pohybové hry, a to přímo u Mgr. Jana Zemena, nového TU IV. tř. Kroužek zahájí činnost od ST 1. 3. 2017.
Srdečně zdraví
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče žáků v ZŠ a dětí v MŠ
JARNÍ PRÁZDNINY
Vážení rodiče,
jarní prázdniny připadají ve školním roce 2016/2017 na týden od PO 13. 2. do PÁ 17. 2. 2017.
Ze čtyř součástí školy budou v uvedeném termínu mimo provoz ZŠ a ŠD. Na základě vyhodnocení ankety (rodiče 20 dětí vyjádřili zájem o fungování MŠ) zjišťující zájem/nezájem zákonných zástupců o provoz MŠ v termínu jarních prázdnin, budou další dvě součásti školy, MŠ a ŠJ, v období od 13. do 17. 2. 2017 v provozu. MŠ bude zabezpečovat provoz v režimu jedné třídy.
Pravidelná výuka bude opět zahájena v PO 20. 2. 2017.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016
Login

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign