Úvod - ZŠ a MŠ Sojovice

Základní škola a mateřská škola Sojovice

Název: Základní škola a mateřská škola Sojovice okres Mladá Boleslav
Adresa: Sojovice 88, 294 75 Sojovice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 75031361
Zřizovatel: Obec Sojovice, 294 75 Sojovice 166
Statutární orgán - ředitel školy: Ing. Jaroslav Kindl
Zástupce statutárního orgánu - zástupce ředitele školy:    
Mgr. Hana Nečesaná
Vedoucí učitelka MŠ: Iveta Holcmanová
Vedoucí školní jídelny: Jiřina Kropáčková

ZŠ a MŠ Sojovice sdružuje tyto součásti: základní školu (ZŠ), mateřskou školu (MŠ), školní družinu (ŠD) a školní jídelnu (ŠJ).

Čtyřtřídní ZŠ s 1. až 5. ročníkem sídlí – společně s dvěma odděleními školní družiny – v budově čp. 88.

Dvoutřídní mateřská školaškolní jídelna  a  Obecní úřad  Sojovice se nacházejí v budově čp. 166, vzdálené od hlavní budovy školy cca 400 metrů.

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Sojovice

13. 1. 201613. 1. 2016

NÁSTĚNKA

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
Vážení rodiče, milí žáci,
školní rok 2016/2017 bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září 2016.
Žáci 2. - 5. ročníku absolvují, společně se svou třídní učitelkou, 1. den nového školního roku od 7.30 do 8.15 hod. ve svých kmenových učebnách.
Naše prvňáčky i s Vámi, rodiči, přivítáme v době od 9.00 do 10.00 hod. v kmenové učebně I. třídy v 1. patře budovy ZŠ (učebna proti schodišti).
Již od čtvrtka 1. 9. bude fungovat školní družina, a to 1. 9. do 14.00 hod., od 2. 9. bude provoz ŠD zabezpečen standardním způsobem, tzn. do 16.30 hod.
Stejně tak bude pro žáky již od 1. 9. fungovat školní jídelna. Zde se na Vás , vážení rodiče, obracím s prosbou, abyste v případě, že budete mít již k 1. 9. zájem o oběd pro své dítě, toto nahlásili vedoucí školní jídelny, paní J. Kropáčkové (tel. 326 921 398, e-mail: sj.sojovice@ seznam.cz), a to nejpozději 31. 8. do 10 hod.
Po týdenním prázdninovém provozu ve dnech 22. - 26. 8. 2016 bude též 1. 9. 2016 slavnostně zahájen nový školní rok i v další součásti školy, a to ve dvoutřídní MŠ.
Všechny důležité informace o činnosti školy ve školním roce 2016/2017, tzn. organizaci školního roku, aktivity a akce školy (infozpravodaj), budete mít k dispozici na našich webových stránkách v příslušných sekcích.
Za ZŠ a MŠ
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informativní schůzka s rodiči dětí přijatých do MŠ k 1. 9. 2016
Vážení rodiče,
na setkání s Vámi v závěru června 2016 jsem Vám slíbil konání ještě jedné informativní schůzky v MŠ, a to v posledním srpnovém týdnu, v termínu 30. 8. 2016 od 17 hod.
Slib tímto plním a srdečně Vás všechny na tuto schůzku zvu.
Rámcový program schůzky:
1. Představení pedagogického sboru MŠ, včetně nové vedoucí učitelky MŠ
2. Seznámení se složením tříd Ptáčat a Motýlků
3. Opětovné prokonzultování všeho podstatného k začátku nového školního roku, podání upřesňujících informací, zodpovězení dotazů
4. Individuální konzultace s rodiči přijatých dvouletých dětí
S pozdravem
Jaroslav Kindl, ředitel školy
22. 8. 2016
INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ V MŠ – vyúčtování částky 800,-Kč
Vážení rodiče,
vyúčtování částky 800,-Kč/dítě v MŠ za školní rok 2015/2016 bude provedeno paní účetní v týdnu od 25. 7. 2016. Při vší snaze to nezvládneme dříve. V samotném závěru června a ještě ve dnech 1. a 4. 7. jsme zpracovávali agendu finančního a mzdového účetnictví za měsíc 06/2016. Od 7. do 14. 7. bylo nutné zpracovat a odeslat na KÚ pololetní účetní závěrku. Od 15. do 22. 7. čerpá naše účetní dovolenou. Obracím se proto na Vás s prosbou o strpení do 25. 7., téhož dne započne přednostně zpracovávat vyúčtování zmíněné částky. Předpokládám, že v uvedeném týdnu Vám budou na Vaše účty vráceny zbylé částky a souhrnná zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách školy, v sekci MŠ.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
17. 7. 2016
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Přeplatky (stravné, úplata za MŠ a ŠD) na konci školního roku 2015/2016

Přeplatky se vrací v měsíci červenci a pokladna v ZŠ již není v provozu z důvodu prázdnin.
Kdo máte platby inkasem, tak je vše v pořádku, peníze Vám přijdou na účet. Stávající inkaso prosím nerušte, bude platit i v dalším školním roce.
Kdo má platby příkazem, je nutné,
aby nahlásil své číslo účtu (pouze pro vrácení přeplatku) paní vedoucí ŠJ na email sj.sojovice@seznam.czVedoucí jídelny: Jiřina Kropáčková
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků i pro rodiče dětí přijatých do MŠ k 1. 9. 2016

Vážení rodiče,
u zápisu v ZŠ i v MŠ jste ode mne obdrželi informaci o uskutečnění schůzky, a to ve 2. polovině května (rodiče budoucích prvňáčků) resp. v závěru června (rodiče dětí přijatých do MŠ), na níž s Vámi bude detailně prokonzultováno vše podstatné stran nástupu Vašich ratolestí do ZŠ i MŠ, včetně představení budoucích třídních učitelek.
Jelikož v současné době stále ještě probíhají jednání se zájemci o působení v naší ZŠ a MŠ, rozhodl jsem se posunout termín schůzky s rodiči předškoláků rovněž na závěr června.
Jako reálný termín pro obě schůzky se jeví týden od 20. do 24. 6. 2016.
Prostřednictvím webových stránek školy i prostřednictvím kontaktů (tel., e-mail) budete minimálně s týdenním předstihem o konkrétním termínu schůzky (den, hodina, místo) vyrozuměni.
Děkuji za pochopení.
Se srdečným pozdravem
Jaroslav Kindl, ředitel školy
INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Vážení rodiče,
v sekci Mateřská škola naleznete na našich internetových stránkách všechny potřebné informace a údaje k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2016/2017, a to včetně kritérií pro přijetí. Vše potřebné, včetně formulářů ke stažení, naleznete též v sekci Dokumenty/MŠ.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
27. 2. 2016

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016
Login

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign