Úvod - ZŠ a MŠ Sojovice

Základní škola a mateřská škola Sojovice

Název: Základní škola a mateřská škola Sojovice okres Mladá Boleslav
Adresa: Sojovice 88, 294 75 Sojovice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 75031361
Zřizovatel: Obec Sojovice, 294 75 Sojovice 166
Statutární orgán - ředitel školy: Ing. Jaroslav Kindl
Zástupce statutárního orgánu - zástupce ředitele školy:    
Mgr. Hana Nečesaná
Vedoucí učitelka MŠ: Iveta Holcmanová
Vedoucí školní jídelny: Jiřina Kropáčková

ZŠ a MŠ Sojovice sdružuje tyto součásti: základní školu (ZŠ), mateřskou školu (MŠ), školní družinu (ŠD) a školní jídelnu (ŠJ).

Čtyřtřídní ZŠ s 1. až 5. ročníkem sídlí – společně s dvěma odděleními školní družiny – v budově čp. 88.

Dvoutřídní mateřská školaškolní jídelna  a  Obecní úřad  Sojovice se nacházejí v budově čp. 166, vzdálené od hlavní budovy školy cca 400 metrů.

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Sojovice

13. 1. 201613. 1. 2016

NÁSTĚNKA

Informace pro rodiče
Vážení rodiče,
k 20. 3. 2017 jsem provedl další aktualizaci Infozpravodaje 2016/2017. Naleznete ji – jak jinak – na www.skolasojovice.cz v sekci ZŠ /Organizace školního roku.
Některé z přichystaných aktivit Vám přiblížím též prostřednictvím nástěnky:
1. Na 24. 3. 2017 je pro žáky I. – IV. tř. ZŠ připraven vzdělávací program se zaměřením na dopravní výchovu – žáci si ověří své dovednosti a znalosti na mobilním dopravním hřišti (školní hřiště/tělocvična školy), a to od 8 do 11 hod.
2. 30. 3. 2017 se v době od 7.30 do 16 hod. uskuteční v budově ZŠ i MŠ „Den otevřených dveří“. Srdečně na tuto akci zveme nejširší rodičovskou veřejnost.
3. 31. 3. 2017 navštíví žáci I. – III. tř. divadelní představení „Lakomá Barka“ – Divadlo GONG Praha.
4. Od 5. 4. 2017 až do 3. 5. 2017 absolvují žáci 2. – 5. roč. v plaveckém bazénu v Brandýse nad Labem pět dvouhodinových lekcí plaveckého výcviku, pořádaného v rámci povinné výuky předmětu tělesná výchova. Výuku hradí škola, na dopravu vybírají TU od žáků částku 250,-Kč. Podrobné informace k výuce plavání obdrží žáci v písemné podobě od svých TU.
5. 21. 4. 2017 se děti v MŠ (od 8:15 hod.) i žáci v ZŠ (od 9:30 hod.) zúčastní kytarového koncertu. TU I. – IV. tř. budou od žáků vybírat částku 50,-Kč.
6. 4. 5. 2017 se v době od 14 do 17 hod. uskuteční v budově MŠ zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018. Podrobné informace k zápisu jsou umístěny na www.skolasojovice.cz v sekci MŠ.
Srdečně zdraví
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
ZÁPISY - INFORMACE
Vážení rodiče,
na našich webových stránkách jsou Vám v sekci "Základní škola" k dispozici podrobné informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018.
Od 17. 3. Vám budou v sekci "Mateřská škola" k dispozici rovněž podrobné informace k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče
Vážení rodiče,
v úvodu druhého pololetí jsem provedl další aktualizaci Infozpravodaje 2016/2017. Opět ji naleznete v sekci ZŠ - Organizace školního roku.
Jaké aktivity jsme – mj. - pro žáky připravili hned zkraje druhého školního poločasu, Vám přiblížím též prostřednictvím nástěnky:
1. 9. 2. 2017 do ZŠ zavítalo mobilní planetárium a žáci 1. – 5. roč. absolvovali v tělocvičně školy v poloze vleže hodinový naučný program.
2. Ve dnech 20. – 23. 2. 2017 v ZŠ proběhne 1. ročník pěvecké soutěže „Zlatá nota“. V rámci předmětu Hv se nejprve uskuteční třídní kola, v nichž účastníci zazpívají jednu lidovou a jednu umělou píseň. Čtyři žáci z každé třídy postoupí do dvou semifinálových kol (I. + II. tř., III. + IV. tř.). Nejlepší čtveřice z každého semifinále pak vytvoří finálovou osmičku, která si to „rozdá“ o hodnotné věcné ceny. Semifinále (22. 2.) i finále (23. 2.) se odehrají v průběhu odpolední školní družiny (od 14.15 do 15.15 hod.) za přítomnosti odborné poroty složené ze čtyř pedagogů a dvou žáků. Nebude chybět ani publikum.
3. Od 20. 2. se mohou žáci – současně s přineseným zápisným ve výši 250,-Kč/pol. – začít přihlašovat k docházce do zájmového kroužku pohybové hry, a to přímo u Mgr. Jana Zemena, nového TU IV. tř. Kroužek zahájí činnost od ST 1. 3. 2017.
Srdečně zdraví
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče žáků v ZŠ a dětí v MŠ
JARNÍ PRÁZDNINY
Vážení rodiče,
jarní prázdniny připadají ve školním roce 2016/2017 na týden od PO 13. 2. do PÁ 17. 2. 2017.
Ze čtyř součástí školy budou v uvedeném termínu mimo provoz ZŠ a ŠD. Na základě vyhodnocení ankety (rodiče 20 dětí vyjádřili zájem o fungování MŠ) zjišťující zájem/nezájem zákonných zástupců o provoz MŠ v termínu jarních prázdnin, budou další dvě součásti školy, MŠ a ŠJ, v období od 13. do 17. 2. 2017 v provozu. MŠ bude zabezpečovat provoz v režimu jedné třídy.
Pravidelná výuka bude opět zahájena v PO 20. 2. 2017.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče žáků v ZŠ a dětí v MŠ
JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Vážení rodiče,
jednodenní pololetní prázdniny připadají ve školním roce 2016/2017 na pátek 3. února.
Ze čtyř součástí školy budou v tento den mimo provoz ZŠ a ŠD. Na základě vyhodnocení ankety (rodiče 22 dětí vyjádřili zájem o fungování MŠ) zjišťující zájem/nezájem zákonných zástupců o provoz MŠ v termínu pololetních prázdnin, budou další dvě součásti školy, MŠ a ŠJ, 3. 2. 2017 v provozu. MŠ bude v tento den zabezpečovat provoz v režimu jedné třídy.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče
Vážení rodiče,
s nástupem nového roku jsem provedl další aktualizaci Infozpravodaje 2016/2017. Opět ji naleznete v sekci ZŠ - Organizace školního roku.
Abych Vám ulehčil od klikání, přiblížím Vám nejbližší dění ve škole i prostřednictvím nástěnky:
1. Ve třech lednových (13., 20. a 27. 1. 2017) a ve dvou únorových termínech (10. a 24. 2. 2017) využijeme ledovou plochu zimního stadionu v Benátkách n. J. a žáci ZŠ zde – pod pedagogickým dohledem – budou v rámci výuky tělesné výchovy bruslit. Harmonogram je zpracovaný tak, že v daném termínu budou současně bruslit vždy 3 ročníky (13. 1.: 1., 2. + 3. roč.; 20. 1.: 2., 3. + 4. roč.; 27. 1.: 3., 4. + 5. roč.; 10. 2.: 4., 5. + 1. roč.; 24. 2.: 5., 1. + 2. roč.). Informaci o bruslení v lednu a v únoru jste obdrželi v samém úvodu školního roku 2016/2017, nyní jsou nově přidány pouze konkrétní dny. Detailní informace k celé akci obdrží všichni žáci v písemné podobě dne 5. 1. a předají je Vám, rodičům.
2. Původně avizovaný termín „Dne otevřených dveří v ZŠ a MŠ“ – 12. 1. 2017 – se ruší. Nový termín pro tuto akci: 30. 3. 2017.
3. 17. 1. 2017 navštíví žáci IV. třídy divadelní představení „Elektrický Emil“ v pražském divadle GONG – začátek představení v 10 hod.
4. Od 16. 1. 2017 se mohou žáci – současně s přineseným zápisným (300,-Kč/pol.) – začít přihlašovat k docházce do zájmových kroužků ve 2. pololetí, a to přímo u Mgr. Karin Hykel (tvořivé dílny, flétna) a u Mgr. Hany Nečesané (pohybové hry). Zahájení činnosti: 1. 2. 2017
5. Ukončení 1. pololetí: ÚT 31. 1. 2017
6. Jednodenní pololetní prázdniny: PÁ 3. 2. 2017
7. Jarní prázdniny: 13. – 17. 2. 2017
S přáním všeho dobrého v roce 2017
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace o ředitelském volnu a vánočních prázdninách
Vážení rodiče,
ještě než Vás poinformuji o termínech ředitelského volna a vánočních prázdnin, dovolím si Vás pozvat na vánoční besídky, které pro Vás chystají – pod vedením pedagogů - děti z MŠ a žáci ze ZŠ:
1. V pondělí 12. 12. od 16 hod. – MŠ, třída Ptáčat
2. V úterý 13. 12. od 16 hod. - MŠ, třída Motýlků
3. Ve středu 14. 12. od 16.30 hod. – KD Sojovice, 1. – 5. roč. ZŠ
A nyní k výše avizovaným informacím:
4. Z provozních důvodů (ínformování zřizovatele) jsem na středu 21. a čtvrtek 22. 12. vyhlásil ředitelské volno. Po oba dny nebude v ZŠ probíhat výuka, mimo provoz bude i ŠD. MŠ ( a s ní též ŠJ) bude – na základě výsledků uskutečněné ankety – dne 21. 12. v provozu, a to v režimu jedné třídy. 22. 12. budou MŠ i ŠJ rovněž mimo provoz.
5. Vánoční prázdniny potrvají v celé škole od pátku 23. prosince 2016 do pondělí 2. ledna 2017. Provoz ve všech součástech školy (ZŠ, ŠD, MŠ, ŠJ) bude opět zahájen v úterý 3. ledna.
S přáním poklidného adventního času
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
23. 11. 2016
Informace pro rodiče
Vážení rodiče,
ve středu 14. 12. 2016 navštíví všechny děti ZŠ filmové představení Anděl Páně II
v kině v Lysé nad Labem.
Pro děti bude tato pohádka dárkem k Mikuláši. Dopravu ani vstupenku nikdo z dětí platit nebude.
Doufáme, že se nám všem bude představení líbit.
Pedagogové ZŠ
Aktuality – nástěnka – 15. 11. 2016
Vážení rodiče,
již potřetí v tomto školním roce aktualizuji Infozpravodaje (www.skolasojovice.cz , sekce Organizace školního roku). Prostřednictvím nástěnky Vám opět zprostředkuji několik nejbližších akcí a aktivit doprovázejících běžné školní dny a týdny, jimiž mílovými kroky míříme – je to až k nevíře – do adventního času:
1. Ve středu 16. 11. zavítají žáci a TU I., II. a IV. tř. do Svíčkárny v Šestajovicích.
2. Ve čtvrtek 17. 11. oslavíme státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii.
3. Na pátek 18. 11. je z důvodu konání celoškolní vzdělávací akce (Agresivita a nekázeň ve škole) pro pedagogy školy (ZŠ i MŠ) vyhlášeno ředitelské volno. ZŠ i MŠ budou v tento den mimo provoz.
4. Ve čtvrtek 24. 11. od 17 hod. se v budově ZŠ uskuteční třídní schůzky.
5. V neděli 27. 11. se děti z MŠ a žáci ze ZŠ, společně se svými pedagogy, aktivně zúčastní oslavy zahájení Adventu. Vystoupí na ní s pásmem písní a říkanek. Po dobu konání slavnosti, jejíž začátek je stanovený na 17. hodinu, bude probíhat vánoční jarmark, na němž budou k zakoupení výrobky, které jsou dílem šikovných dětských a žákovských rukou i rukou pedagogů.
6. V pondělí 5. 12. školu navštíví – v doprovodu čerta a anděla – Mikuláš.
7. V pátek 9. 12. navštíví žáci I. a II. tř. v doprovodu svých TU divadelní představení Vánoční hvězda v H. Počernicích.
8. Děti z MŠ, pod vedením svých učitelek, si na pondělí 12. 12. (Ptáčata)a na úterý 13. 12. (Motýlci) přichystaly pro své rodiče vánoční besídku. Začátek bude v 16 hod.
9. Ve středu 14. 12. navštíví žáci školy filmové představení Anděl Páně II v kině v Lysé nad Labem.
10. Ve středu 14. 12. od 16.30 hod. se v KD v Sojovicích uskuteční vánoční besídka žáků a pedagogů ZŠ.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Aktuality – nástěnka – 21. 10. 2016
Vážení rodiče,
opět jsme se posunuli v čase a jsou před námi další aktivity, na které jsem zareagoval aktualizací Infozpravodaje (www.skolasojovice.cz , sekce Organizace školního roku). Na některé z nich si opět dovolím upozornit prostřednictvím nástěnky:
1. V sobotu 22. 10., cca v 15 hod., přivítají žáci a pedagogové ZŠ sojovické „šedesátníky“. Provedou je po škole, zarecitují jim několik básniček, zazpívají pár písní a také zahrají na flétničky. Vedení školy připraví k nahlédnutí školní kroniky.
2. Ve středu 26. a ve čtvrtek 27. 10. bude ZŠ i MŠ mimo provoz. Žáci ZŠ budou na podzimních prázdninách. Z důvodu nižšího počtu zájemců o provoz MŠ v průběhu podzimních prázdnin ze strany rodičů dětí bude i MŠ uzavřena. Vedení školy na tyto dny zajistilo v MŠ odbornou instalaci nového bezpečnostního systému pro možný vstup zákonných zástupců dětí do MŠ. Nový systém by měl být funkční a připravený k použití v týdnu od 31. 10.
3. V pátek 28. 10. oslavíme státní svátek, Den vzniku samostatného československého státu.
4. V pondělí 7. 11. bude pro žáky 1. – 5. roč. ZŠ připraveno divadelní představení „Nová dobrodružství veverky Zrzečky“ - cena 40,-Kč/žáka.
5. Ve čtvrtek 10. 11. odpoledne navštíví žáci III. tř. – v doprovodu své TU – místní knihovnu v Sojovicích a poté budou pokračovat akcí třídního kolektivu „Kouzelná noc III. třídy v ZŠ“.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Aktuality – nástěnka

13. 10. 2016
Vážení rodiče, milé děti,
náhradní termín pro akci
„Tykví plná škola“ je tady.
Těšíme se na vás
v pondělí 17. 10. 2016
od 17 hodin.
Pedagogové ZŠ

27. 9. 2016
Vážení rodiče,
je to k neuvěření, ale my všichni sojovickou školou povinní – Vy, Vaše děti, my pedagogové i provozní zaměstnanci školy – jsme již z nového školního roku ukrojili téměř celou desetinu.
Nenápadně jsme se přehoupli do podzimu, což je období pro výuku jako stvořené. Abychom ale žáky „neutavili“ hned v prvních týdnech jejich školního života, připravili jsme pro ně několik akcí, kterými jim dozajista školní docházku zpříjemníme a zpestříme.
Určitě jste zaregistrovali, že na webových stránkách školy www.skolasojovice.cz je v sekci „Organizace školního roku“ průběžně aktualizován Infozpravodaj, v němž jsou uvedeny všechny plánované školní i mimoškolní akce. Na čtyři termínově nejbližší si Vás dovolím upozornit i touto cestou:
1. Ve čtvrtek 29. 9. budou mít žáci 1. – 5. roč. obohacenou výuku o přírodovědný program „Liška“. Poznají a potkají se s ochočeným liščím mládětem a uslyší o něm mnoho zajímavých informací.
2. V úterý 4. 10. od 17 hod. bude celý areál školy patřit dětem a jejich rodičům. Vstupenkou na akci „Tykví plná škola“ budou – jak jinak – tykve. Odpolední a podvečerní program bude v režii vychovatelek školní družiny, paní Veroniky Křížové a Veroniky Kropáčkové. Součástí celé akce bude i opékání špekáčků (zajistí škola). Všichni jste srdečně zváni.
3. Ve středu 5. 10. absolvují žáci III. a IV. třídy (3. – 5. roč.) naučně-zábavnou exkurzi do Planetária Praha. Bude pro ně připravený program „Vesmír kolem nás“. Dohled nad žáky budou vykonávat TU obou tříd. Doprava autobusem je zajištěna.
4. Ve středu 12. 10. se žáci III. třídy vydají, se svou třídní učitelkou, na školní výlet - cílem bude Státní zámek Konopiště. Doprava autobusem je zajištěna.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
Vážení rodiče, milí žáci,
školní rok 2016/2017 bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září 2016.
Žáci 2. - 5. ročníku absolvují, společně se svou třídní učitelkou, 1. den nového školního roku od 7.30 do 8.15 hod. ve svých kmenových učebnách.
Naše prvňáčky i s Vámi, rodiči, přivítáme v době od 9.00 do 10.00 hod. v kmenové učebně I. třídy v 1. patře budovy ZŠ (učebna proti schodišti).
Již od čtvrtka 1. 9. bude fungovat školní družina, a to 1. 9. do 14.00 hod., od 2. 9. bude provoz ŠD zabezpečen standardním způsobem, tzn. do 16.30 hod.
Stejně tak bude pro žáky již od 1. 9. fungovat školní jídelna. Zde se na Vás , vážení rodiče, obracím s prosbou, abyste v případě, že budete mít již k 1. 9. zájem o oběd pro své dítě, toto nahlásili vedoucí školní jídelny, paní J. Kropáčkové (tel. 326 921 398, e-mail: sj.sojovice@ seznam.cz), a to nejpozději 31. 8. do 10 hod.
Po týdenním prázdninovém provozu ve dnech 22. - 26. 8. 2016 bude též 1. 9. 2016 slavnostně zahájen nový školní rok i v další součásti školy, a to ve dvoutřídní MŠ.
Všechny důležité informace o činnosti školy ve školním roce 2016/2017, tzn. organizaci školního roku, aktivity a akce školy (infozpravodaj), budete mít k dispozici na našich webových stránkách v příslušných sekcích.
Za ZŠ a MŠ
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016
Login

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign