Úvod - ZŠ a MŠ Sojovice

Základní škola a mateřská škola Sojovice

Název: Základní škola a mateřská škola Sojovice okres Mladá Boleslav
Adresa: Sojovice 88, 294 75 Sojovice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 75031361
Zřizovatel: Obec Sojovice, 294 75 Sojovice 166
Statutární orgán - ředitel školy: Ing. Jaroslav Kindl - od 1. 9. 2015
Zástupce statutárního orgánu - zástupce ředitele školy:    
Mgr. Hana Nečesaná - od 1. 10. 2015
Vedoucí školní jídelny: Jiřina Kropáčková

ZŠ a MŠ Sojovice sdružuje tyto součásti: základní školu (ZŠ), mateřskou školu (MŠ), školní družinu (ŠD) a školní jídelnu (ŠJ).

Čtyřtřídní ZŠ s 1. až 5. ročníkem sídlí – společně s dvěma odděleními školní družiny – v budově čp. 88.

Dvoutřídní mateřská školaškolní jídelna  a  Obecní úřad  Sojovice se nacházejí v budově čp. 166, vzdálené od hlavní budovy školy cca 400 metrů.

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Sojovice

13. 1. 201613. 1. 2016

NÁSTĚNKA

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ III. TŘÍDY
1 ZMĚNA NA POZICI TŘÍDNÍ UČITELKY
Vážení rodiče,
k 31. 1. 2016 ukončila pracovní poměr v Základní škole a mateřské škole Sojovice okres Mladá Boleslav Mgr. Lydie Kateřina Braunová.
K 1. 2. 2016 jsem podepsal pracovní smlouvu s novou paní učitelkou, Mgr. Monikou Bouškovou, která k tomuto datu převzala na celý úvazek funkci třídní učitelky ve III. třídě základní školy.
2 TERMÍN INFORMATIVNÍ SCHŮZKY – PŘEDSTAVENÍ NOVÉ TŘÍDNÍ UČITELKY
Slíbil jsem Vám, že jakmile to bude možné, novou třídní učitelku Vám osobně představím. Měl jsem v úmyslu Vás k informativní schůzce pozvat ještě v samotném závěru 1. pololetí, ale nakonec jsem od tohoto záměru upustil.
Termín schůzky, který jsem - po dohodě s Mgr. Monikou Bouškovou – zvolil, je následující: PO 8. 2. 2016 OD 17 HOD. V KMENOVÉ UČEBNĚ III. TŘÍDY.
Všichni jste srdečně zváni.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče,
v sekci Základní škola Vám byly v předstihu poskytnuty potřebné informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ, Zápis se uskuteční v budově ZŠ ve dnech 26. a 27. 1. 2016 (náhradní termín je 8. 2. 2016)
28. 1. 2016 budou žáci naší školy sklízet plody svého pololetního snažení. Od třídních učitelů obdrží výpis z vysvědčení. Buďte, prosím, shovívaví a nelámejte nad nimi hůl, pokud přinesou hodnocení, které nenaplní vaše očekávání. Ve druhém pololetí budou mít dostatek prostoru k nápravě.
V pátek 29. 1. čekají na žáky jednodenní pololetní prázdniny, na něž plynule naváží v termínu 1. - 5. 2. 2016 jarní prázdniny. Pravidelná výuka v základní škole bude ve druhém pololetí zahájena v pondělí 8. února.
Na základě výsledků dotazníkového šetření provedeného ke zjištění zájmu o provoz MŠ v době vedlejších prázdnin vedoucí učitelkou MŠ Mgr. M. Krčovou dvoukolově (nejprve k termínu jarních prázdnin, poté dodatečně k termínu pololetních prázdnin), vydal ředitel školy 20. 1. 2016 rozhodnutí o provozu MŠ ve dnech 29. 1. a 1. - 5. 2. 2016, a to v režimu jedné třídy.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
13. 1. 2016 od 7.30 do 16.00 hod.


Přijďte se podívat
• na výuku ve čtyřech třídách vybavených moderní technikou
(počítače, interaktivní tabule, dataprojektory)
• do dvoutřídní mateřské školy i do školní družiny
Zveme všechny zájemce, obzvláště pak rodiče budoucích prvňáčků.
Na vaši návštěvu se těší pedagogové i žáci a děti základní školy a mateřské školy.
Milí žáci, vážení rodiče,

za několik dní ukrojíme ze školního roku 2015/2016 již třetí měsíc. Mílovými kroky se k nám blíží Advent - období plné očekávání a nadějí. Tradiční součástí jeho zahájení je slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Stane se tak i letos, a to v NE 29. 11. v 17 hod. Součástí programu bude i vystoupení dětí mateřské školy a žáků základní školy s pásmem vánočních písní a koled.
V PÁ 4. 12. 2015 školu navštíví Mikuláš, anděl i čert.
Zejména pro Vás, rodiče a příbuzné, nachystali žáci a pedagogové školy kulturní pásmo, se kterým se Vám představí na vánoční besídce konané v sojovickém kulturním domě ve ST 16. 12. 2015 v 17 hod.
Na dny 21. a 22. prosince 2015 jsem pro žáky školy vyhlásil ředitelské volno. Vánoční prázdniny tak potrvají od PO 21. 12. 2015 do NE 3. 1. 2016. Pravidelné vyučování bude opět zahájeno v PO 4. 1. 2016. Ve stejném termínu jako základní škola bude mimo provoz i mateřská škola.
Vážení rodiče,
přeji Vám, abyste v nadcházejících dnech a týdnech dokázali nalézt chvíle na zastavení se a vystoupení z kolotoče spěchu, netrpělivosti a stresu a užili si, spolu se svými dětmi, adventního času.
S přáním všeho dobrého
Jaroslav Kindl, ředitel školy

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.
Informace rodičům žáků ZŠ k vydávání vysvědčení
30. 6. 2016:

Vážení rodiče,
konec školního roku 2015/2016 se nezadržitelně blíží a tak je na místě podání informace k slavnostnímu předávání vysvědčení žákům za jejich celoroční úsilí.
30. 6. 2016 předají třídní učitelé vysvědčení žákům v průběhu 1. hodiny (7.30 – 8.15 hod.). Žáci poté budou odcházet domů, případně do školní družiny, která pro ně bude v tento den k dispozici od 8.15 hod. do 14 hod.
Vysvědčení nepřítomných žáků bude vydáváno jejich zákonným zástupcům, případně prarodičům žáků - a to po předložení plné moci k převzetí vysvědčení - v těchto termínech:
1) již 28. nebo 29. 6. 2016 (výjimečně)
2) 30. 6. 2016 v době mezi 7. 30 – 14.00 hod.
3) v přípravném týdnu v srpnu (25. – 31. 8. 2016)v době od 8 do 15.30 hod.
Děkuji za pochopení a respektování tohoto postupu.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ I. A IV. TŘÍDY
EXKURZE DO PAMÁTNÍKŮ A. DVOŘÁKA (NELAHOZEVES) A B. SMETANY (JABKENICE)
Vážení rodiče,
v PÁ 13. 5. 2016 navštívíme s žáky I. a IV. třídy Nelahozeves a Jabkenice, místa s památníky dvou našich hudebních velikánů, A. Dvořáka a B. Smetany.
Do školy přijdou žáci bez školních aktovek, zato však s batůžkem, do něhož si uloží potravinový balíček (náhrada za oběd), který jim připraví zaměstnanci školní jídelny, a také pití z domova.
Odjezd na exkurzi je naplánovaný na 8.20 hod. (po 1. vyučovací hodině), zpět do Sojovic bychom se měli vrátit do 13. 30 hod.
Na exkurzi (vstupné do obou památníků + doprava zájezdovým autobusem) budeme od žáků vybírat částku 150,-Kč. Žáci tuto částku odevzdají svým třídním učitelům do ČT 12. 5.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Prázdninový provoz mateřské školy

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že v průběhu hlavních prázdnin školního roku 2015/2016 bude naše mateřská škola v provozu, a to v týdnu od 22. do 26. 8. 2016.
Přípravný týden nového školního roku (2016/2017) je v ZŠ naplánovaný na dny 25. – 31. 8. 2016, v MŠ na dny 29. – 31. 8. 2016. Nový školní rok bude v obou zmiňovaných součástech školy slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2016.
Jaroslav Kindl, ředitel školy
INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče,
v sekci MŠ jsou na našich webových stránkách zveřejněny výsledky zápisu dětí do MŠ.
Dále připomínám, že na pátek 15. 4. 2016 jsem pro žáky ZŠ a děti MŠ vyhlásil - z důvodu celoškolní vzdělávací akce pro pedagogy ZŠ a MŠ - ředitelské volno. Základní škola a mateřská škola Sojovice tak bude v tento den mimo provoz.
Pro žáky 5. ročníku byly objednány komerční srovnávací testy zaměřené na Čj, M, Aj a obecné studijní předpoklady. Testování probíhá do 14. 4. 2016.
S přáním všeho dobrého
Jaroslav Kindl, ředitel školy
8. 4. 2016
DALŠÍ TELEFONNÍ ČÍSLO NA ZŠ A ŠD
Vážení rodiče,
nově můžete využívat ke kontaktům se základní školou a školní družinou – vedle pevné linky 326 921 150 a MT 720 999 873 - také telefonní číslo 734 441 951. Služební MT s tímto číslem budou „obsluhovat“ obě vychovatelky ŠD a taktéž se jeho prostřednictvím dovoláte na zástupkyni ředitele školy, Mgr. Hanu Nečesanou. Toto telefonní číslo naleznete též v Kontaktech na našich webových stránkách.
Jaroslav Kindl, ředitel školy
18. 3. 2016
INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče,
závěr března a první polovina dubna s sebou přinášejí nejen definitivní předání štafetového kolíku mezi zimou a jarem, ale též několik událostí a aktivit, které zcela jistě nabourají určitý stereotyp každodenního školního dění. Co tedy přinesou následující dny a týdny? Zde je vše podstatné:
1. ST 23. 3. 2016: Exkurze žáků II. a IV. třídy do Horních Počernic – Chvalský zámek (prohlídka + výstava J. Trnky) a návštěva dvou „velkých“ škol, ZŠ Chvaly a ZŠ Ratibořická (prohlídka + vstupy do výuky).
2. ČT 24. 3. 2016: Velikonoční prázdniny – ZŠ i ŠD mimo provoz. Původně oznámené fungování MŠ v režimu jedné třídy se z důvodu aktuálně zjištěného velmi nízkého počtu zájemců o provoz MŠ ruší. Mateřská škola i školní jídelna tak budou rovněž mimo provoz.
3. PÁ 25. 3. 2016: Státní svátek
4. PO 28. 3. 2016: Velikonoční pondělí
5. Pravidelná výuka bude pokračovat od ÚT 29. 3. 2016, v provozu budou všechny součásti školy, tj. ZŠ, ŠD, MŠ a ŠJ.
6. Ve ST 30. 3. 2016 zahájí žáci 2. – 5. roč. první z pěti dvouhodinových lekcí plaveckého výcviku v bazénu PedF v Brandýse nad Labem. Další čtyři lekce budou následovat ve dnech 6. 4., 13. 4., 20. 4. a 27. 4. 2016.
7. V ÚT 5. 4. 2016 se od 13 do 17 hod. uskuteční ZÁPIS dětí do MŠ pro školní rok 2016/2017. Všechny potřebné informace jsou již delší dobu umístěné na internetových stránkách školy v sekci MŠ.
8. Na PÁ 15. 4. 2016 jsem pro žáky v ZŠ i děti v MŠ vyhlásil ředitelské volno. Důvodem je konání celodenní vzdělávací akce pro všechny pedagogy školy (ZŠ i MŠ). Tato informace byla zveřejněna v samém úvodu školního roku 2015/2016, od začátku září 2015 „visí“ na webových stránkách školy v sekci Organizace školního roku a rodiče v ZŠ i v MŠ byli o této skutečnosti informováni v rámci úvodních třídních schůzek.
9. Ve ST 20. 4. 2016 proběhnou v ZŠ konzultační schůzky třídních učitelů, vedení školy i ostatních vyučujících s Vámi, rodiči žáků. Srdečně Vás na ně zvu.
S přáním všeho dobrého
Jaroslav Kindl, ředitel školy
17. 3. 2016
INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Vážení rodiče,
v sekci Mateřská škola naleznete na našich internetových stránkách všechny potřebné informace a údaje k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2016/2017, a to včetně kritérií pro přijetí. Vše potřebné, včetně formulářů ke stažení, naleznete též v sekci Dokumenty/MŠ.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
27. 2. 2016
INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ V MŠ – TŘÍDA MOTÝLCI

Vážení rodiče,
dovoluji si Vás pozvat k účasti na informativní schůzce, která se uskuteční ve ST 2. března 2016 od 16.30 hod. v budově MŠ, v kmenové třídě Motýlků. Osobně Vám zde představím novou třídní učitelku třídy Motýlků. Budou Vám taktéž poskytnuty aktuální informace o fungování MŠ.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
27. 2. 2016
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ I. TŘÍDY

Vážení rodiče,
k 29. 2. 2016 ukončí pracovní poměr v naší škole Mgr. Kateřina Přeučilová, a to na základě jí podané výpovědi, odůvodněné péčí o děti.
K 1. 3. 2016 převezme žáky I. třídy nová paní učitelka – Mgr. Dana Radoušová. Paní magistra je zkušenou prvostupňovou učitelkou a hudebnicí k tomu.
Všechny Vás srdečně zvu k účasti na informativní schůzce, která se uskuteční v ÚT 1. března 2016 od 17 hodin v budově ZŠ, v kmenové učebně I. třídy. S paní zástupkyní, Mgr. Hanou Nečesanou, Vám novou kolegyni osobně představíme, podáme Vám všechny potřebné informace k výuce prvňáčků a budeme připraveni zodpovědět Vaše dotazy.
Těšíme se na Vás.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Mgr. Hana Nečesaná, zástupkyně ředitele školy
26. 2. 2016
Vážení rodiče,
v sekci ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Školská rada naleznete informaci o výsledku voleb do školské rady. Do této sekce budou umísťovány všechny příspěvky vztahující se ke školské radě.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016
Login

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign