Úvod - ZŠ a MŠ Sojovice

Základní škola a mateřská škola Sojovice

Název: Základní škola a mateřská škola Sojovice okres Mladá Boleslav
Adresa: Sojovice 88, 294 75 Sojovice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 75031361
Zřizovatel: Obec Sojovice, 294 75 Sojovice 166
Statutární orgán - ředitel školy: Ing. Jaroslav Kindl
Zástupce statutárního orgánu - zástupce ředitele školy:    
Mgr. Hana Nečesaná
Vedoucí učitelka MŠ: Iveta Holcmanová
Vedoucí školní jídelny: Jiřina Kropáčková

ZŠ a MŠ Sojovice sdružuje tyto součásti: základní školu (ZŠ), mateřskou školu (MŠ), školní družinu (ŠD) a školní jídelnu (ŠJ).

Čtyřtřídní ZŠ s 1. až 5. ročníkem sídlí – společně s dvěma odděleními školní družiny – v budově čp. 88.

Dvoutřídní mateřská školaškolní jídelna  a  Obecní úřad  Sojovice se nacházejí v budově čp. 166, vzdálené od hlavní budovy školy cca 400 metrů.

NÁSTĚNKA

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
Vážení rodiče,
ve dvou řádných termínech - 11. a 12. dubna 2017 – se v ZŠ a MŠ Sojovice uskutečnil zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018. Na ÚT 27. 4. 2017 je ještě stanovený náhradní termín zápisu, a to od 14 do 15 hod.
Vám, kteří jste se – spolu se svými ratolestmi – k zápisu dostavili, děkuji.
Děkuji též zaměstnancům ZŠ – pedagogickým i provozním – za přípravu i organizační a personální zabezpečení zápisu. O jeho hladký průběh se zasloužily i žákyně 3. - 5. roč. ZŠ A. Navrátilová, E. Vaňousková, B. Šestáková, A. Vaňousková, S. Heroutová, N. Chramostová a I. Chramostová, které se budoucím prvňáčkům věnovaly v herně a poté je doprovázely k vlastnímu zápisu.
Informace o výsledku zápisu budou zveřejněny na internetových stránkách školy ve stanoveném termínu.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče
Vážení rodiče,
k 20. 3. 2017 jsem provedl další aktualizaci Infozpravodaje 2016/2017. Naleznete ji – jak jinak – na www.skolasojovice.cz v sekci ZŠ /Organizace školního roku.
Některé z přichystaných aktivit Vám přiblížím též prostřednictvím nástěnky:
1. Na 24. 3. 2017 je pro žáky I. – IV. tř. ZŠ připraven vzdělávací program se zaměřením na dopravní výchovu – žáci si ověří své dovednosti a znalosti na mobilním dopravním hřišti (školní hřiště/tělocvična školy), a to od 8 do 11 hod.
2. 30. 3. 2017 se v době od 7.30 do 16 hod. uskuteční v budově ZŠ i MŠ „Den otevřených dveří“. Srdečně na tuto akci zveme nejširší rodičovskou veřejnost.
3. 31. 3. 2017 navštíví žáci I. – III. tř. divadelní představení „Lakomá Barka“ – Divadlo GONG Praha.
4. Od 5. 4. 2017 až do 3. 5. 2017 absolvují žáci 2. – 5. roč. v plaveckém bazénu v Brandýse nad Labem pět dvouhodinových lekcí plaveckého výcviku, pořádaného v rámci povinné výuky předmětu tělesná výchova. Výuku hradí škola, na dopravu vybírají TU od žáků částku 250,-Kč. Podrobné informace k výuce plavání obdrží žáci v písemné podobě od svých TU.
5. 21. 4. 2017 se děti v MŠ (od 8:15 hod.) i žáci v ZŠ (od 9:30 hod.) zúčastní kytarového koncertu. TU I. – IV. tř. budou od žáků vybírat částku 50,-Kč.
6. 4. 5. 2017 se v době od 14 do 17 hod. uskuteční v budově MŠ zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018. Podrobné informace k zápisu jsou umístěny na www.skolasojovice.cz v sekci MŠ.
Srdečně zdraví
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče žáků v ZŠ a dětí v MŠ
JARNÍ PRÁZDNINY
Vážení rodiče,
jarní prázdniny připadají ve školním roce 2016/2017 na týden od PO 13. 2. do PÁ 17. 2. 2017.
Ze čtyř součástí školy budou v uvedeném termínu mimo provoz ZŠ a ŠD. Na základě vyhodnocení ankety (rodiče 20 dětí vyjádřili zájem o fungování MŠ) zjišťující zájem/nezájem zákonných zástupců o provoz MŠ v termínu jarních prázdnin, budou další dvě součásti školy, MŠ a ŠJ, v období od 13. do 17. 2. 2017 v provozu. MŠ bude zabezpečovat provoz v režimu jedné třídy.
Pravidelná výuka bude opět zahájena v PO 20. 2. 2017.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
12. 6. 2017
Vážení rodiče,
informace o škole v přírodě najdete v sekci FOTOALBA, GALERIE ŠKOLNÍCH AKCÍ.

Informativní schůzka pro rodiče dětí přijatých do MŠ
Vážení rodiče,
srdečně Vás zvu na informativní schůzku, která se uskuteční v ÚT 27. 6. 2017 od 16.30 hod. v budově MŠ.
Původně avizovaný termín (20. 6. 2017) byl posunutý za účelem možné osobní účasti paní Ivety Holcmanové, vedoucí učitelky MŠ, na této schůzce.
Rámcový program schůzky:
1) personální obsazení MŠ (třída Ptáčata, třída Motýlci) ve školním roce 2017/2018
2) organizace vzdělávání v MŠ ve školním roce 2017/2018
3) legislativní změny v předškolním vzdělávání, aktualizace školských právních předpisů
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
V Sojovicích 6. 6. 2017
Závěr školního roku 2016/2017
Vážení rodiče,
před námi všemi „školou povinnými“ - dětmi v MŠ, žáky v ZŠ, pedagogickými i provozními zaměstnanci všech součástí školy – je již pouze závěrečný červnový sprint do cílové stanice LETNÍ PRÁZDNINY. Do cílové rovinky vběhneme ve ČT 1. 6. v 9 hod. - soutěžemi, zpěvem a tancem vzdáme na školním hřišti hold Dnu dětí. Následovat budou v rychlém sledu další předávky štafetového kolíku – divadlo Koloběžka v MŠ v PÁ 2. 6., škola v přírodě pro žáky I., II. a IV. tř. ZŠ v daleké Březové u Třebíče ve dnech 12. až 16. 6., výlet žáků III. tř. v ÚT 13. 6. na zámek Žleby, výlet obou tříd MŠ, Ptáčat a Motýlků, 15. 6. do Starých Hradů, a rovněž výlet žáků I., II. a IV. tř. na zámek Loučeň, který bude představovat poslední předávku před slavnostním protnutím cílové pásky dne 30. 6. 2017 v 8 hod. SEČ, za níž budou čekat na žáky tolik vytoužené dva měsíce prázdnin.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Milé maminky,
k Vašemu nadcházejícímu svátku si žáci ZŠ i děti MŠ - pod vedením svých pedagogů - přichystali voňavou kytičku, kterou Vám předají tento čtvrtek, 11. 5. 2017 v kulturním domě v Sojovicích.
Pořad ke Dni matek začíná v 16.30 hod.
Maminky, babičky a tety, ale samozřejmě i Vás ostatní co nejsrdečněji zveme.
Za ZŠ a MŠ Sojovice - Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Ředitelské volno
Vážení rodiče,
na PÁ 28. 4. 2017 jsem – a to již koncem srpna 2016 – vyhlásil ředitelské volno. Důvodem vyhlášení je zabezpečení celodenní vzdělávací akce pro všechny pedagogy školy (ZŠ, ŠD, MŠ), a to v rámci povinného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (tzv. DVPP).
V tento den budou ZŠ, ŠD i MŠ mimo provoz.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016
Login

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign