Úvod - ZŠ a MŠ Sojovice

Základní škola a mateřská škola Sojovice

Název: Základní škola a mateřská škola Sojovice okres Mladá Boleslav
Adresa: Sojovice 88, 294 75 Sojovice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 75031361
Zřizovatel: Obec Sojovice, 294 75 Sojovice 166
Statutární orgán - ředitel školy: Ing. Jaroslav Kindl - od 1. 9. 2015
Zástupce statutárního orgánu - zástupce ředitele školy:    
Mgr. Hana Nečesaná - od 1. 10. 2015
Vedoucí školní jídelny: Jiřina Kropáčková

ZŠ a MŠ Sojovice sdružuje tyto součásti: základní školu (ZŠ), mateřskou školu (MŠ), školní družinu (ŠD) a školní jídelnu (ŠJ).

Čtyřtřídní ZŠ s 1. až 5. ročníkem sídlí – společně s dvěma odděleními školní družiny – v budově čp. 88.

Dvoutřídní mateřská školaškolní jídelna  a  Obecní úřad  Sojovice se nacházejí v budově čp. 166, vzdálené od hlavní budovy školy cca 400 metrů.

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Sojovice

13. 1. 201613. 1. 2016

NÁSTĚNKA

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ V MŠ – vyúčtování částky 800,-Kč
Vážení rodiče,
vyúčtování částky 800,-Kč/dítě v MŠ za školní rok 2015/2016 bude provedeno paní účetní v týdnu od 25. 7. 2016. Při vší snaze to nezvládneme dříve. V samotném závěru června a ještě ve dnech 1. a 4. 7. jsme zpracovávali agendu finančního a mzdového účetnictví za měsíc 06/2016. Od 7. do 14. 7. bylo nutné zpracovat a odeslat na KÚ pololetní účetní závěrku. Od 15. do 22. 7. čerpá naše účetní dovolenou. Obracím se proto na Vás s prosbou o strpení do 25. 7., téhož dne započne přednostně zpracovávat vyúčtování zmíněné částky. Předpokládám, že v uvedeném týdnu Vám budou na Vaše účty vráceny zbylé částky a souhrnná zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách školy, v sekci MŠ.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
17. 7. 2016
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Přeplatky (stravné, úplata za MŠ a ŠD) na konci školního roku 2015/2016

Přeplatky se vrací v měsíci červenci a pokladna v ZŠ již není v provozu z důvodu prázdnin.
Kdo máte platby inkasem, tak je vše v pořádku, peníze Vám přijdou na účet. Stávající inkaso prosím nerušte, bude platit i v dalším školním roce.
Kdo má platby příkazem, je nutné,
aby nahlásil své číslo účtu (pouze pro vrácení přeplatku) paní vedoucí ŠJ na email sj.sojovice@seznam.czVedoucí jídelny: Jiřina Kropáčková
DOTAZNÍK – ČAS ZAHÁJENÍ VÝUKY V ZŠ
Vážení rodiče,
po vyhodnocení dotazníků ohledně možné změny času začátku vyučování v ZŠ od školního roku 2016/2017 Vám sděluji, že vyučování bude i nadále začínat v 7:30 hodin.
Děkuji za spolupráci.
Ing. Jaroslav Kindl
16. 6. 2016
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků i pro rodiče dětí přijatých do MŠ k 1. 9. 2016

Vážení rodiče,
u zápisu v ZŠ i v MŠ jste ode mne obdrželi informaci o uskutečnění schůzky, a to ve 2. polovině května (rodiče budoucích prvňáčků) resp. v závěru června (rodiče dětí přijatých do MŠ), na níž s Vámi bude detailně prokonzultováno vše podstatné stran nástupu Vašich ratolestí do ZŠ i MŠ, včetně představení budoucích třídních učitelek.
Jelikož v současné době stále ještě probíhají jednání se zájemci o působení v naší ZŠ a MŠ, rozhodl jsem se posunout termín schůzky s rodiči předškoláků rovněž na závěr června.
Jako reálný termín pro obě schůzky se jeví týden od 20. do 24. 6. 2016.
Prostřednictvím webových stránek školy i prostřednictvím kontaktů (tel., e-mail) budete minimálně s týdenním předstihem o konkrétním termínu schůzky (den, hodina, místo) vyrozuměni.
Děkuji za pochopení.
Se srdečným pozdravem
Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace rodičům žáků ZŠ k vydávání vysvědčení
30. 6. 2016:

Vážení rodiče,
konec školního roku 2015/2016 se nezadržitelně blíží a tak je na místě podání informace k slavnostnímu předávání vysvědčení žákům za jejich celoroční úsilí.
30. 6. 2016 předají třídní učitelé vysvědčení žákům v průběhu 1. hodiny (7.30 – 8.15 hod.). Žáci poté budou odcházet domů, případně do školní družiny, která pro ně bude v tento den k dispozici od 8.15 hod. do 14 hod.
Vysvědčení nepřítomných žáků bude vydáváno jejich zákonným zástupcům, případně prarodičům žáků - a to po předložení plné moci k převzetí vysvědčení - v těchto termínech:
1) již 28. nebo 29. 6. 2016 (výjimečně)
2) 30. 6. 2016 v době mezi 7. 30 – 14.00 hod.
3) v přípravném týdnu v srpnu (25. – 31. 8. 2016)v době od 8 do 15.30 hod.
Děkuji za pochopení a respektování tohoto postupu.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Prázdninový provoz mateřské školy

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že v průběhu hlavních prázdnin školního roku 2015/2016 bude naše mateřská škola v provozu, a to v týdnu od 22. do 26. 8. 2016.
Přípravný týden nového školního roku (2016/2017) je v ZŠ naplánovaný na dny 25. – 31. 8. 2016, v MŠ na dny 29. – 31. 8. 2016. Nový školní rok bude v obou zmiňovaných součástech školy slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2016.
Jaroslav Kindl, ředitel školy
DALŠÍ TELEFONNÍ ČÍSLO NA ZŠ A ŠD
Vážení rodiče,
nově můžete využívat ke kontaktům se základní školou a školní družinou – vedle pevné linky 326 921 150 a MT 720 999 873 - také telefonní číslo 734 441 951. Služební MT s tímto číslem budou „obsluhovat“ obě vychovatelky ŠD a taktéž se jeho prostřednictvím dovoláte na zástupkyni ředitele školy, Mgr. Hanu Nečesanou. Toto telefonní číslo naleznete též v Kontaktech na našich webových stránkách.
Jaroslav Kindl, ředitel školy
18. 3. 2016
INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Vážení rodiče,
v sekci Mateřská škola naleznete na našich internetových stránkách všechny potřebné informace a údaje k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2016/2017, a to včetně kritérií pro přijetí. Vše potřebné, včetně formulářů ke stažení, naleznete též v sekci Dokumenty/MŠ.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
27. 2. 2016

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.
Informativní schůzka s rodiči dětí přijatých do MŠ k 1. 9. 2016
Vážení rodiče,
na setkání s Vámi v závěru června 2016 jsem Vám slíbil konání ještě jedné informativní schůzky v MŠ, a to v posledním srpnovém týdnu, v termínu 30. 8. 2016 od 17 hod.
Slib tímto plním a srdečně Vás všechny na tuto schůzku zvu.
Rámcový program schůzky:
1. Představení pedagogického sboru MŠ, včetně nové vedoucí učitelky MŠ
2. Seznámení se složením tříd Ptáčat a Motýlků
3. Opětovné prokonzultování všeho podstatného k začátku nového školního roku, podání upřesňujících informací, zodpovězení dotazů
4. Individuální konzultace s rodiči přijatých dvouletých dětí
S pozdravem
Jaroslav Kindl, ředitel školy
22. 8. 2016
INFORMACE – ŠKOLNÍ JÍDELNA - 30. 6. 2016
Vážení rodiče,
dne 29. 6. 2016 bude školní jídelna vařit pro žáky ZŠ naposledy.
30. 6. 2016 bude školní družina otevřena od 8:15 – 14:00 hodin.
Pokud v tento den Vaše dítě půjde do školní družiny a bude tam až do 14:00 hodin,
máte možnost mu zajistit oběd ve školní jídelně.
Proto v případě zájmu o oběd dne 30. 6. 2016 nahlaste jméno svého dítěte nejpozději do 24. 6. 2016 do 12:00 hodin buď paní Mgr. Nečesané, nebo ho napište na nástěnku v přízemí ZŠ.
Ing. Jaroslav Kindl
TERMÍN INFORMATIVNÍ SCHŮZKY V MŠ A ZŠ
Vážení rodiče dětí přijatých do MŠ k 1. 9. 2016,
ve čtvrtek 23. 6. 2016 v 17 hod. se v MŠ, ve třídě Motýlků, uskuteční avizovaná schůzka za účelem poskytnutí důležitých informací k nástupu dětí do MŠ.
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
v pondělí 27. 6. 2016 v 17 hod. se v přízemí budovy ZŠ, v učebně II. třídy, uskuteční avizovaná schůzka za účelem poskytnutí důležitých informací k nástupu dětí do 1. třídy.
Srdečně Vás na tyto schůzky zvu.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016
Login

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign