ZŠ a MŠ Sojovice

2. třída

Třídní vzdělávací program Motýlci

MOTÝLCI

„My jsme děti, hodné děti, my chodíme do školky,

Hrajeme si, povídáme, půjčujeme pastelky.

Stavíme a montujeme, všechno spolu zvládáme,

Šikovní a zvědaví jsme, MOTÝLCI si říkáme.


Třída: 2. třída Motýlci

Školní rok: 2019/2020

Třídní učitelky:  Vladislava Novotná, Eva Svobodová

Počet dětí: 28

Věkové složení: 4 - 6 let

 

Děti se učí především tomu, v čem žijí!

Žije-li dítě v prostředí výtek,naučí se odsuzovat.

Žije-li dítě v prostředí posměchu,naučí se být plaché.

Žije-li dítě v prostředí nepřátelství,naučí se útočit.

Žije-li dítě v prostředí zahanbování,naučí se cítit se provinile.

Žije-li dítě v prostředí tolerance,naučí se být trpělivé.

Žije-li dítě v prostředí povzbuzování,naučí se důvěřovat si.

Žije-li dítě v prostředí chvály,naučí se oceňovat.

Žije-li dítě v prostředí slušnosti,naučí se být čestné.

Žije-li dítě v prostředí bezpečí,naučí se věřit.

Žije-li dítě v prostředí spokojenosti,naučí se mít rádo.
 

Žije-li dítě v prostředí přátelství,naučí se být rádo na světě.     

 

Název obsahu vzdělávání:  Objevujeme svět kolem nás

 

Třídní vzdělávací program 2. Třída Motýlci

Školní rok: 2019-2020

 

Vzdělávací program naší třídy vychází ze školního vzdělávacího programu a zároveň dodržuje požadavky Rámcového programu pro předškolní vzdělávání v České republice.

Integrované bloky a jejich nabídku podtémat nepovažujeme za uzavřené, ale budeme je dotvářet postupně, budeme reagovat na dosahované výsledky vzdělávání u dětí a na aktuální nepředvídatelné události.

 

"Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce"

Robert Fulghum

 • O všechno se rozděl.
 • Hraj fér.
 • Nikoho nebij.
 • Vracej věci tam, kde jsi je našel.
 • Uklízej po sobě.
 • Neber si nic, co ti nepatří.
 • Když někomu ublížíš, řekni promiň.
 • Před jídlem si umyj ruce.
 • Splachuj.
 • Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj.
 • Každý den odpoledne si zdřímni.
 • Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.
 • Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku - kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví.
 • A nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil - největší slovo ze všech- DÍVEJ SE.


 

Organizace:

Provoz v MŠ je zajištěn od 6.30 do 16.30 hod.

Základem veškeré činnosti v naší mateřské škole je vzdělávací nabídka, individuální volba a aktivní účast dítěte. Během celého dne probíhá střídání situačního řízeného učení se spontánními aktivitami, činností v menších skupinách a individuálně.

Organizační poznámky k průběhu dne

Příchod dětí: ráno se děti scházejí do 7.30 hodin společně s třídou Motýlků v 2. třídě. V 7.30 hodin Ptáčata odchází do své třídy, kde se postupně děti schází. Do 8.15 probíhají spontánní činnosti dle volby a přání dětí, tělovýchovné činnosti a zájmové činnosti. Přibližně v 8.15 začneme za cinkání rolniček a písničky „Uklízíme hračky“ uklízet pomůcky a hračky na své místo .

Ranní setkání - společně ve vázaném kruhu se přivítáme písničkou: „Vítáme tě krásné ráno“. Následně se děti posadí. Ranní setkání je doba, kdy děti mají prostor pro sdělení zážitků, učí se vzájemnému naslouchání a komunikaci. Děti mají příležitost si vzájemně poslat pohlazení (rozvoj sounáležitosti a empatie) a společně si dle výběru zazpívat písničku. Přátelský kruh pomáhá k osvojování a opakování pravidel soužití, která jsme si společně s dětmi určily. Dle potřeby využíváme dramatizace situačních scének pomocí loutek. Po skončení ranního kruhu následuje cvičení před svačinou (zdravotně zaměřené cviky, cvičení s prvky jógy, pohybové hry zaměřené tématicky).

Výchovně – vzdělávací činnost

Volné a řízené činnosti probíhají v prostoru třídy. Prostředí nám neumožňuje vytvoření větších center aktivity, přesto máme vhodně uzpůsobené koutky, které jsou vybaveny hračkami a pomůckami a stimulují děti ke hře a práci s různým materiálem. Hračky, pomůcky i materiál k výtvarným a pracovním činnostem jsou uloženy přehledně na dobře přístupných místech.

Prostor třídy je rozdělen do několika zájmových koutků: domácnost, knihy a časopisy, dramatické hry – převleky a hra na království, stavebnice (dřevěná i plastová) a parkoviště pro dopravní prostředky, pracovní a výtvarný koutek, manipulační hry a skládanky. Děti mají vždy možnost hotovou i nedokončenou stavbu ponechat v herně do dalšího dne.

Po svačině, přibližně v 9.00 hodin, probíhají vzdělávací a didakticky zaměřené činnosti, které učitelka připravuje a nabízí na základě vypracovaných aktuálně zařazených tématických celků. Při řízených činnostech často využíváme skupinové práce s dětmi. Většinou jsou děti rozděleny do 2 skupin, na starší 4leté a mladší 3leté.

Pobyt venku - Přibližně od 9.30 hodin jsou děti venku. Buď jdeme na školní zahradu nebo na vycházku. Při vycházce využíváme pomocného lana, kterého se děti drží. Náplň vycházek je součástí tématických celků. Hlavní náplní pobytu venku je dostatek pohybu jak volného, tak řízeného v různých pohybových hrách nebo v hrách se zpěvem. Dostatek pohybu zajišťují také během dne často zařazované zdravotně preventivní pohybové chvilky, kterými zejména sledujeme správné držení těla.

Odpolední činnosti

Po obědě dětem učitelka čte pohádku, básničky nebo zpívá písničky. Po pohádce děti odpočívají přibližně do 14.15. Děti, které zpravidla neusínají, mohou vstávat dříve a nabídneme jim jinou klidovou činnost, např. prohlížení obrázkových knížek, kreslení, skládání puzzlí apod. Spát děti nemusí, pouze odpočívají, vedeme je však k ohleduplnosti ke spícím kamarádům. Kdykoliv během odpočinku mohou děti odejít na WC.

Ve 14.30 je odpolední svačina. Odpolední činnosti jsou zcela podle zájmu dětí. Učitelka dětem nabízí zájmové činnosti (smyslové, společenské a didakticky zaměřené hry, sportovní aktivity apod.). Děti zde mají prostor pro vlastní záliby.

V 15.30 se Ptáčata spojují s třídou Motýlků.

Odchod dětí: rodiče vyzvedávají své děti po obědě: od 11.45 – 12.15 a odpoledne: od 14.45 do 16.30.

Při příchodu a odchodu si děti s paní učitelkou podávají ruce, navazují oční kontakt.

Ranní scházení a odpolední odcházení je dáno určitou hodinou, ale po dohodě s učitelkou může dítě přijít a odejít kdykoliv.

Oslavy svátků a narozenin - Při oslavě narozenin připravíme dítěti křeslo a nabídneme mu královskou korunu. Děti se učí formulovat přání kamarádovi, podat správnou ruku, udržet oční kontakt. Oslavenec si zvolí písničku, kterou si přeje, aby mu ostatní zazpívali, také si může zvolit hry, kterou si chce s dětmi zahrát. Potom podělí děti dobrotami, které pro všechny přinesl. Děti se tím učí kamarádskému vztahu ke všem ostatním.

Básnička při úklidu hraček: „Uklízíme hračky zpátky do poličky, až ty hračky uklidíme do kroužku se postavíme. Hola hola hej, nikdo nemeškej!“

Svolávání do kruhu: „Volám tě holčičko, volám tě kluku. Pojď ke mně do kroužku podej mi ruku. Volám tě holčičko, volám tě kluku. Sedni si vedle mě, usměj se trochu.“

Ranní pozdrav: „Dobrý den, dobrý den. Dneska máme krásný den. Ručky máme na tleskání, nožky zase na dupání. Dobrý den, dobrý den. Dneska si to užijem!“

Popěvek při svolávání dětí ze zahrady na oběd: „Bim bam bom, pojďte děti dom, pojďte děti hned, čeká nás oběd.“

Básnička před obědem:
„Všechno co roste ze země,
chutná a voní příjemně.
Sluníčko s deštěm den co den
vytahuje rostlinky ven.
Děkujeme sluníčko,
žes uzrálo zrníčko.
Děkujem ti země milá,
žes to zrnko v sobě skryla.“


PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE TŘÍDĚ MOTÝLCI

SRDÍČKOVÉ PRAVIDLO

Všichni se tu máme rádi a chováme se k sobě hezky, protože jsme kamarádi.

PUSINKOVÉ PRAVIDLO

Pusinku máme jen na hezká slova. Umíme pozdravit, poprosit i poděkovat. Zbytečně nekřičíme. U jídla jsme tiše a nemluvíme s plnou pusou.

KOŠŤÁTKOVÉ PRAVIDLO

Vše si po sobě uklízíme. Nádobí po jídle, pomůcky, výtvarný materiál. Vše má své místo.

ŽELVIČKOVÉ PRAVIDLO

Po školce se pohybujeme pomalu. Běháme, skáčeme a dovádíme při cvičení na koberci nebo venku na zahradě.

VODĚNKOVÉ PRAVIDLO

Voda a mýdlo jsou kamarádi, umyjí nám ruce rádi. Vodou, ale neplýtvám ani nijak nestříkám.

KYTIČKOVÉ PRAVIDLO

Máme rádi přírodu a chováme s k ní hezky. Kytičky zbytečně netrháme, nelámeme větvičky. Pečujeme o zvířátka. Třídíme odpad.

MĚSÍČKOVÉ PRAVIDLO

Když na postýlce ležíme, společně se ztišíme. Při odpočívání posloucháme pohádku a nerušíme ostatní kamarády.

HRAČKOVÉ PRAVIDLO

Hračky šetřím, neničím, po sobě vždy uklízím. Kamarádovi dovolím si se mnou hrát, o hračky se nesmím prát.

 

Název obsahu vzdělávání:

Objevujeme svět kolem nás

 

JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ

Jen si děti všimněte,

co je krásy na světě,

jen se děti rozhlédněte,

co tu kolem kvítí kvete,

kolik je tu zvířátek,

kolik ptáčků, ptáčátek,

kolik je tu dobrých lidí,

co si štěstí nezávidí!

Jen si děti všimněte,

co je krásy na světě.

Jan Čarek

 

 Téma, kterým se zabýváme:

 

I. Vítáme tě ve školce

II.Podzimní čarování skřítků Podzimníčků

Integrovaný blok zaměřený na krásy podzimu, obsahuje události a děje související se změnami v přírodě. Chodíme na vycházky a pozorujeme, jak nám skřítkové vybarvují přírodu, těšíme se z nabídky činností, které jsou s tímto obdobím spojené (sbírání přírodnin a jejich použití ke hře i k pracovním činnostem). Naučíme se rozeznávat některé stromy, plody, ovoce a zeleninu. Průběžně se vracíme ke společně vytvořeným pravidlům. Děti také seznámíme se státními symboly v rámci oslavy státního svátku vzniku České republiky. Důležitou součástí bude pokračování v adaptačním procesu u nových dětí.

Návrhy podtémat:

 1. Jak chutná podzim – ovocný a zeleninový týden
 2. Kam poletí dráček Mráček
 3. Pohádkový týden ježka Bodlinky
 4. Naše Země slaví svátek

Dílčí vzdělávací cíle

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

 

Nabídka činností

 • při pobytu venku pozorování prací na poli, podzimní sklizně všeho, co příroda přinesla
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru
 • sbírání přírodnin a jejich následné využití ke hře a k tvořivým činnostem (prostorové koláže z přírodnin, domek pro skřítky Podzimníčky)
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.
 • hry a činnosti, které rozvíjí vnímání a rozlišování pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary plodů, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.). To vše procvičíme při podzimní hostině s domácími výpěstky. Na procvičení rozlišování zvuků lze využít CD s nahranými zvuky.
 • při všech činnostech se učitelka ujišťuje, zda děti rozumí všem slovům a zda děti umí pojmenovat většinu toho, čím jsou obklopeny
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení – pracovní listy tématicky zaměřené
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • podpořit děti v samostatnosti při vykonávání jednoduchých pracovních a sebeobslužných činnostech (péče o sebe, o své osobní věci, úklid hraček a pomůcek..)
 • při vycházkách do okolí si vyprávět o přírodě, aby děti pochopily, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.) → seznámení s krabicí na třídění papíru
 • výroba panáčků, ježků z brambor – zdobení přírodninami
 • poslech pohádek „O veliké řepě, O Koblížkovi“ dramatizace pohádek s využitím převleků (pohádkových čepiček)
 • Kam poletí dráček Mráček – artefiletika, děti si předávají klubíčko a přitom sdělují, kam drak poletí, na koberci vznikne síť, z kterých děti tvoří své dráčky pomocí látek a přírodnin
 • výroba jednoduchého draka z papíru, při vhodném počasí – Drakiáda – společné pouštění draků i s rodiči
 • lokomoční pohybové činnosti – hra na „Vítr a draci“,orientace v prostoru – děti jsou rozptýlené po třídě a létají jako draci za pasem mají ocas (z krepového papíru), když vítr dořekne říkanku „Honí se vítr, honí se mraky, jestli se neschováš, chytne Tě taky“, tak se děti schovávají do předem určených domečků.
 • seznámení s novými pojmy jako Česká republika, vlajka, státní znak, přiblížení dětem pomocí obrázků, prohlížení knih, vyprávět zjednodušený příběh O Bruncvíkovi
 • vybarvování předkreslené státní vlajky
 • didaktická hra na barvy: „Hledám, hledám, co mám znát, pojďte děti pomáhat.
 • Do všech koutů zajdi, co je červené mi najdi.", Pan Čáp ztratil čepičku.

 

Očekávané kompetence

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, vědomě napodobit pohyb podle vzoru
 • u starších dětí předpokládáme zvládnutí sebeobsluhy i jednoduchých pracovních úkonů
 • vědomě využívat všech smyslů
 • vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech, zachytit a vyjádřit své prožitky výtvarně, hudebně pohybovou improvizací a hrou na tělo
 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je
 • všímat si a vnímat změny v přírodě
 • reprodukovat pohádku a zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu
 • sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • rozeznat některé druhy rostlin a stromů, rozdíly mezi jehličnatými a listnatými
 • poznat zeleninu, ovoce podle vzhledu, chuti, vůně, podle hmatu, chápat význam pro zdraví člověka
 • umět se orientovat v prostoru, chápat prostorové pojmy před, za, pod, atd.
 • snažit se o vyjádření hudby pohybem, vnímat hudbu
 • uvědomovat si, co je zdravé a co škodí
 • při rozhovorech a diskuzích počkat, až druhý domluví
 • zvládat běžné způsoby pohybu v různém prostředí (překonávat různé překážky, pohybovat se ve dvojicích, ve vázané řadě, ve skupině dětí)
 • zvládat jemnou motoriku – správně zacházet s výtvarným materiálem a pomůckami
 • pracovat ve skupině – umět se vzájemně domluvit a tolerovat se, ovládat se
 • řešit problémy a úkoly – labyrinty, pracovní listy
 • být citlivé ve vztahu k přírodě i k ostatním dětem
 • naučit se zpaměti krátké texty básní a písní s podzimní tematikou (Foukej, foukej větříčku, Koulelo se červené jablíčko, Pod naším okýnkem, taneček mazurka Měla babka, Drak, Koulela se ze dvora, Cos to Janku, cos to sněd....)

 

III. Příroda a skřítkové se chystají k zimnímu odpočinku

Události a děje spojené s přípravou přírody k zimnímu odpočinku. Jak se zvířátka a příroda chystají na zimu. Seznámíme se zvířátky, žijící v naší blízké přírodě, čím se krmí, kde žijí. Budeme pozorovat práci lidí a strojů při podzimních pracích na polích. Během listopadu probíhá v naší obci lampiónový průvod ke svátku sv. Martina, který je zakončen rozdělením si svatomartinských rohlíčků. Seznámíme se s barevným světem kolem nás, naučíme se pojmenovat a rozlišit barvy i s jejich odstíny. Na závěr se rozloučíme se skřítky Podzimníčky, kteří půjdou odpočívat jako příroda.

Návrhy podtémat:

 1. Na svatého Martina bude dobrá peřina
 2. Chaloupka v poli aneb, kde zvířátka přezimují
 3. Barvy, barvy, barvičky

 

Dílčí vzdělávací cíle

 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Nabídka činností

 • komunitní kruh – společné setkávání, sdílení a aktivní naslouchání druhému, rozvíjení tématu sociální štědrosti, empatii, soucitu
 • poslech příběhu o sv. Martinovi, čtení dle obrázků (čtení zleva doprava, od shora dolů)
 • využití příběhu (legendy o sv. Martinovi) a prožité události v obci k rozvoji prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem, umět se rozdělit
 • poslech pohádek „Hrnečku vař“, pohádka s prosociální tématikou (umět se rozdělit o chleba), Tři medvědi nebo Chaloupka v poli– pohádky vhodné na rozvoj matematických dovedností, píseň: Listopad, Sluníčko zachází za hory…
 • pokračujeme v procvičování samostatného vyprávění pohádek
 • sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte (nabídka knížek)
 • kooperativní činnosti ve dvojicích (skládání puzzlí, pexeso, domino, stavění)
 • činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami, vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého (využijeme loutek, převleků…)
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě, cvičení dle nápodoby, pohybové vyjádření básniček )
 • samostatný slovní projev na určité téma (např. jak jsme s maminkou a tatínkem byli na výletě, jak jsme šli na průvod...)
 • logopedické chvilky se zaměřením na gymnastiku mluvidel
 • výtvarná činnost - podzimní skvrny - tvoření s barvami, vytváření mozaik, obrazců z přírodního materiálu, z žaludů, kaštanů, ořechů
 • prohlížení knih s obrázky zvířat
 • frotáž vylisovaných listů - děti vylisované listy položí na stůl zadní stranou nahoru, na ně položí papír, voskovkou přejíždějí přes papír listy
 • pozorování zvířat v jejich běžném prostředí (srnky, zajíci, bažanti na poli…)
 • při pobytu venku - sběr listů na zahradě a v přírodě, hrabání listí, určování barev na listech, pozorovat barvy ve svém přímém okolí a umět je pojmenovat a rozlišovat, prostorová tvora s listy - vytváření stromů, opakovat a upevňovat znalosti o podzimní přírodě, pozorování změn v přírodě (přírodní a povětrnostní jevy) – vycházky do okolí MŠ - pozorování stromů, kterým opadaly všechny listy, kterým ještě ne
 • v komunitním kruhu rozvíjení tématu sociální štědrosti, empatii, soucitu, procvičování ročních období, vytleskávání slov (rozklad slova na slabiky)
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti úklidu a úpravy prostředí
 • mozaiky z barevných korálků, válečků – procvičování barev a jemné motoriky
 • práce s pracovními sešity a listy - procvičování jemné motoriky, matematických dovedností
 • výroba lampiónků na výzdobu třídy – z barevného papíru skládat harmoniku, stříhání a trhání ozdob z barevného papíru
 • perníkové svícny na adventní trh, vykrajování, zdobení cukrovou polevou
 • básničky a písničky: Listopad, listopad, Vletěl pták na bodlák, Dešťové kapičky, Na zahradě u babičky, Kolik je na světě věcí

 

Očekávané kompetence

 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad, uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • respektovat potřeby jiného dítěte, umět se s ním podělit, jednat s ohledem na druhé
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami na výtvarnou činnost (ale i s hračkami, knihami…)
 • podílet se na dění ve třídě, spolupracovat se skupinou, radostně prožívat společné oslavy
 • prakticky využívat základní číselné a matematické pojmy (porovnávat, třídit, počítat do šesti, poznat více, méně, stejně)
 • správně vyslovovat, ovládat dech i intonaci řeči
 • zvládnou jednoduchou dramatickou úlohu
 • zvládnout základní pohybové dovednosti (házet a chytat míč, užívat různé náčiní)
 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla,sladit pohyb se zpěvem
 • chápat elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer)
 • mít povědomí o přírodních zákonitostech, o koloběhu přírody a počasí
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole

 

Datum a čas

Dnes je neděle, 12. 7. 2020, 12:31:26

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Ovoce a zelenina do škol

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Mléko do škol