ZŠ a MŠ Sojovice

Zaměstnanci

Školní rok 2020/2021


• Pedagogičtí zaměstnanci:

Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy, TU III. třídy (4. + 5. roč.), vyučující ve II., III. třídě, další funkce: koordinátor ICT, vedení školní matriky, výkaznictví školy, personální agenda školy, pedagogická i ostatní dokumentace školy aj.

Jana Haizlerová, TU II. třídy (2. + 3. ročník), výchovná poradkyně, vedoucí výchovné komise, důvěrník KMČ, vedoucí žákovské knihovny

Mgr. Hana Nečesaná, TU I. třídy (1. ročník), vyučující ve II., III. třídě

Mgr. Marie Bártová, vyučující ve III. třídě (4. a 5. ročník)

Karolina Suchá, vychovatelka školní družiny, od 25. 8. 2020 PN,                                                    zástup: Miloslava Štefíková

Bc. Nikola Šlemendová:  od 5. 5. 2020 čerpání mateřské dovolené


• Nepedagogičtí zaměstnanci:

Lucie Brynychová, administrativní pracovnice, další funkce: vedení archivu a skladu učebnic, organizace a zajištění agendy programů "ovoce do škol", "mléko do škol", péče o pitný režim

 
Jana Došlá, provozní zaměstnanec - péče o úklid, ranní dohled v prostoru vestibulu školy a šaten

  
Milan Havelka, topič, úprava vody v ZŠ 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Ovoce a zelenina do škol

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Mléko do škol