ZŠ a MŠ Sojovice

Zaměstnanci

Školní rok 2019/2020 - aktuální stav k 5. / 18. 5. 2020


• Pedagogičtí zaměstnanci:

Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy, TU II. třídy (3. roč.), vyučující ve 3., 4. a 5. roč. , další funkce: koordinátor ICT, vedení školní matriky, výkaznictví školy, personální agenda školy, pedagogická i ostatní dokumentace školy aj.
Jana Haizlerová, TU I. třídy (1. + 2. ročník), výchovná poradkyně, vedoucí výchovné komise, důvěrník KMČ, vedoucí žákovské knihovny
Mgr. Hana Nečesaná, TU III. třídy (4. + 5. ročník), vyučující ve 3., 4. a 5. roč.                            Mgr. Marie Bártová, vyučující ve 4. a 5. roč.                          
Karolina Suchá, vychovatelka školní družiny

Bc. Nikola Šlemendová: od 9. 3. do 4. 5. 2020 dočasná pracovní neschopnost,          od 5. 5. 2020 čerpání mateřské dovolené

Bc. Michaela Davidová, vyučující II. třídy, vychovatelka ŠD: od 15. 5. 2020 do 30. 6. 2020: čerpání ošetřovného


• Nepedagogičtí zaměstnanci:

Lucie Brynychová, administrativní pracovnice, další funkce: vedení archivu a skladu učebnic, organizace a zajištění agendy programů "ovoce do škol", "mléko do škol", péče o pitný režim 
Jana Došlá, provozní zaměstnanec - péče o úklid, ranní dohled v prostoru vestibulu školy a šaten  
Milan Havelka, topič, úprava vody v ZŠ 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Ovoce a zelenina do škol

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Mléko do škol