ZŠ a MŠ Sojovice

Zaměstnanci

Školní rok 2020/2021


• Pedagogičtí zaměstnanci:

Jana Haizlerová, ředitel školy, TU III. třídy (4. + 5. roč.), vyučující ve II., III. třídě, další funkce: koordinátor ICT, vedení školní matriky, výkaznictví školy, personální agenda školy, pedagogická i ostatní dokumentace školy aj.

Jana Haizlerová, TU II. třídy (2. + 3. ročník), výchovná poradkyně, vedoucí výchovné komise, důvěrník KMČ, vedoucí žákovské knihovny

--------------------, TU I. třídy (1. ročník), vyučující ve II., III. třídě

Mgr. Marie Bártová, vyučující ve III. třídě (4. a 5. ročník)

Karolina Suchá, vychovatelka školní družiny, od 25. 8. 2020 PN,                                                    zástup: Miloslava Štefíková

Bc. Nikola Šlemendová:  od 5. 5. 2020 čerpání mateřské dovolené


• Nepedagogičtí zaměstnanci:

Lucie Brynychová, administrativní pracovnice, další funkce: vedení archivu a skladu učebnic, organizace a zajištění agendy programů "ovoce do škol", "mléko do škol", péče o pitný režim

 
Jana Došlá, provozní zaměstnanec - péče o úklid, ranní dohled v prostoru vestibulu školy a šaten

  
Milan Havelka, topič, úprava vody v ZŠ 

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Ovoce a zelenina do škol

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Mléko do škol

Datum a čas

Dnes je pátek, 18. 6. 2021, 7:39:44